Rosnące ambicje klimatyczne korporacji

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) po raz trzeci opublikowała raport o postępach SBTi, „Scaling Urgent Corporate Climate Action Worldwide”. Podsumowuje on postępy osiągnięte przez światowe firmy w walce z kryzysem klimatycznym.

Spotkanie Chapter Zero Poland na Targach CSR

25 maja, w ramach organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Targów CSR, odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie Chapter Zero Poland dotyczące roli rad nadzorczych w przygotowywaniu strategii klimatycznych firm. W panelach dyskusyjnych i rozmowach wzięli udział przedstawiciele_lki kluczowych organizacji biznesowych oraz firm. Spotkanie otworzył wykład dziennikarza i reportażysty Filipa Springera.

Czy rady nadzorcze dostrzegają ryzyka biznesowe związane ze zmianami klimatu? Nowy raport Chapter Zero Poland

Rozbieżność priorytetów, niedostateczny poziom wiedzy rad nadzorczych i świadomości wyzwań klimatycznych - to niektóre z wniosków płynących z badania Chapter Zero Poland, polskiej odsłony Climate Governance Initiative pod egidą World Economic Forum.  Jak wynika z raportu, zrealizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Fundacją Deloitte, edukacja i rozwój kompetencji organów nadzorczych w obszarze ochrony klimatu są konieczne.

Rola rad nadzorczych w strategiach klimatycznych firm – spotkanie Chapter Zero Poland na Targach CSR

25 maja 2022 w Warszawie odbędzie się pierwsze stacjonarne spotkanie inicjatywy Chapter Zero Poland. Spotkanie ma charakter zamknięty i jest skierowane do aktualnych członków i członkiń Chapter Zero Poland zasiadających w radach nadzorczych oraz zarządach, a także osób zainteresowanych udziałem w inicjatywie.  Tematem przewodnim wydarzenia będzie rola rad nadzorczych w tworzeniu strategii klimatycznych organizacji. Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia udziału od organizatorów. Ze względu na charakter wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona.

Kształtowanie strategicznego podejścia zarządów do zmian klimatu – przewodniki dla liderów biznesu

Najbliższe 10 lat jest decydujące w walce ze zmianami klimatu, a wybory dokonane w ciągu tej dekady będą miały wpływ na świat przez kolejne stulecia. Ważne jest, aby liderzy biznesu byli ambasadorami działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w swojej organizacji i poza nią. Aby wspierać tych liderów Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative, we współpracy z firmą doradczą Deloitte, opracowały przewodniki, które pomogą wyposażyć ich w wiedzę i zasoby potrzebne do podjęcia znaczących kroków w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Dwie trzecie polskich firm nie ma szczegółowych planów redukcji emisji dwutlenku węgla

W obliczu niezbitych naukowych dowodów potwierdzających, że pogłębiające się zmiany klimatu są skutkiem działań człowieka, w tym przede wszystkim aktywności gospodarczej, coraz istotniejsze stają się kwestie związane z reakcją przedsiębiorstw na skutki tych procesów. Przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte – partnera merytorycznego Chapter Zero Poland – badanie dyrektorów finansowych z Europy Środkowej „Climate change: the […]

Kształtowanie strategicznego podejścia do zmian klimatu – perspektywa liderów

Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative, we współpracy z Deloitte 25 kwietnia opublikuje kolejne z serii dokumenty, które mają na celu wspieranie zarządy oraz rady nadzorcze w kwestiach zarządzania klimatem. Premierze publikacji towarzyszyć będą spotkania online - 25 kwietnia i 3 maja, do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Co wynika z najnowszego raportu IPCC i jakie ekonomiczne oraz klimatyczne scenariusze rysują się w związku z wojną w Ukrainie. Spotkanie Chapter Zero Poland

12 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie dla członków i członkiń Chapter Zero Poland, zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek. Tym razem wspólnie z ekspertami_kami porozmawiamy o scenariuszach klimatycznych i ekonomicznych, jakie rysują się w związku z wojną w Ukrainie. Przyjrzymy się również bliżej najnowszemu raportowi Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Spotkanie jest otwarte dla zarejestrowanych członków i członkiń Chapter Zero Poland.

Dowód jest jasny: nadszedł czas na działania. O czym mówi najnowsza część raportu IPCC?

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian klimatu opublikował podsumowanie dla polityków raportu IPCC Working Group III, Climate Change 2022: Łagodzenie zmian klimatu. Raport został zatwierdzony 4 kwietnia 2022 r. przez 195 rządów państw członkowskich IPCC podczas wirtualnej sesji, która rozpoczęła się 21 marca. Jest to już trzecia część szóstego raportu IPCC (AR6), który zostanie ukończony w tym roku

Chapter Zero Poland ze wsparciem eksperckim Pracodawców RP

Forum Odpowiedzialnego Biznesu nawiązało współpracę z Pracodawcami RP, aby działać na rzecz zwiększania kompetencji rad nadzorczych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Pracodawcy RP, jako nowa organizacja partnerska, będzie wspierać merytorycznie Chapter Zero Poland w opracowaniu materiałów i organizacji spotkań. Pierwsze wydarzenie Chapter Zero Poland z udziałem przedstawiciela Pracodawców RP jest zaplanowane na 12 kwietnia.

Banki mogą odegrać kluczową rolę w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte Tackling the challenges of the net-zero transition, instytucje finansowe mogą odegrać istotną rolę w realizacji ambitnych celów europejskiej polityki net zero. Zmiana strategii rozwoju tak, aby odpowiadała na potrzeby dążenia do neutralności to wyzwania, przed którymi stoi branża finansowa.

Karta wyników rad nadzorczych i zarządów od Chapter Zero (UK)

Chapter Zero z Wielkiej Brytanii przygotowało narzędzie do mierzenia poziomu zaawansowania rad nadzorczych i zarządów w dążeniach na rzecz zmniejszeniem emisji oraz budowania odporności firmy na zmiany klimatu. Kwestionariusz oceny składa się z 20 pytań podzielonych na 4 kategorie.

Badanie „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu przedłużone do 18 marca

Jeszcze do 18 marca można wziąć udział w pierwszym, ogólnopolskim badaniu skierowanym do przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych zainicjowanym przez program Chapter Zero Poland.  Ogłoszenie wyników badania "Rady nadzorcze wobec zmian klimatu" -realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Fundacją Deloitte odbędzie się 25 maja podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Zmiany klimatu zagrożeniem dla dobrostanu człowieka i zdrowia planety – nowy raport IPCC

Zmiany klimatu wywołane przez człowieka powodują niebezpieczne i powszechne zakłócenia w przyrodzie i wpływają na życie miliardów ludzi na całym świecie. Dzieje się to pomimo dotychczasowych wysiłków zmierzających do ograniczenia ryzyka klimatycznego. Przez zmiany klimatu najmocniej ucierpią ludzie i najbardziej wrażliwe ekosystemy, powiedzieli naukowcy w opublikowanym 28 lutego raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). […]

Gaz i atom w taksonomii

Komisja Europejska przedstawiła uzupełniający akt delegowany w sprawie taksonomii, dotyczący łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatu. Kolegium komisarzy osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie tekstu, który zostanie formalnie przyjęty po przetłumaczeniu na wszystkie języki UE.

Relacja z pierwszego otwartego spotkania Chapter Zero Poland

21 stycznia odbyło się otwarte spotkanie Chapter Zero Poland, poświęcone roli i uwarunkowaniom dobrej komunikacji oraz współpracy między radami nadzorczymi i zarządami w kontekście realizacji działań na rzecz klimatu. Punktem wyjścia do spotkania była inicjatywa Science Based Targets, a kulminacją debata ekspertów i ekspertek zasiadających w zarządach i radach nadzorczych.

Sylwetki prelegentów pierwszego spotkania Chapter Zero Poland w 2022 roku

W piątek 21 stycznia w godzinach 10.00 – 12.00  odbędzie się pierwsze w tym roku otwarte spotkanie w ramach inicjatywy Chapter Zero Poland. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie debata, w której wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki rad nadzorczych oraz zarządów zaangażowani/e w inicjatywę Chapter Zero Poland.

Zapraszamy na otwarte spotkanie Chapter Zero Poland (online)

21 stycznia (piątek) odbędzie się potkanie poświęcone roli dobrej komunikacji pomiędzy zarządami i radami nadzorczymi w kontekście wprowadzania rozwiązań, przede wszystkim, z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. Punktem wyjścia do rozmowy będzie inicjatywa Science Based Targets. Zapraszamy osoby zasiadające w radach nadzorczych i zarządach.

Chapter Zero Poland – podsumowania i plany

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative zostało powołane w maju 2021 roku. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Co się wydarzyło do tej pory w ramach działań inicjatywy w Polsce i co przed nami […]

Nowa ekspercka organizacja partnerska Chapter Zero Poland

Do grona organizacji wspierających Chapter Zero Poland dołączył UNEP/GRID Warszawa, które jako Ekspercka organizacja partnerska będzie wspierać inicjatywę w przygotowaniu spotkań i materiałów dla uczestników_czek działań. Pierwsze spotkanie organizowane z udziałem ekspertów nowej organizacji partnerskiej planowane jest na marzec 2022 roku.

Trwa kampania informacyjno – edukacyjna Chapter Zero Poland

“Liderki i Liderzy dla Klimatu. 8 zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego” to hasło kampanii informacyjno - edukacyjnej Chapter Zero Poland. Jej celem jest zaproszenie osób zasiadających w strukturach nadzorczych i zarządczych spółek do aktywnego udziału w programie. Nadrzędną rolę w kampanii pełni również edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie kryzysu klimatycznego.

Powstało „ESG Book” – nowe cyfrowe źródło informacji o danych ESG

Międzynarodowa grupa instytucji instytucji finansowych, inwestorów i przedsiębiorstw ogłosiła 1 grudnia uruchomienie „ESG book”. To nowa cyfrowa baza informacji o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw, która ma za zadanie ułatwić dostęp do danych ESG (environmental, social, governance) i podnieść jakość raportowania.

Chapter Zero Poland wspiera działania kampanii „Executive Compensation, Human Capital Governance, and ESG”

Na podstawie wywiadów z członkami zarządów na całym świecie, przeglądu publicznych ujawnień z ponad 800 firm, wykorzystując doświadczenie Willis Towers Watson w zakresie projektowania wynagrodzeń dla kadry kierowniczej, przygotowano obserwacje i wnioski odnośnie najlepszych praktyk dotyczących tego, jak wynagradzanie kadry kierowniczej może być potężnym narzędziem w napędzaniu transformacji i łagodzeniu ryzyka klimatycznego.

Ponad 70 proc. ludzi w skali globalnej uważa zmiany klimatu za sprawę alarmującą. Deloitte publikuje wyniki Climate Sentiment Index

Jak wynika z raportu Climate Sentiment Index ponad 70 proc. ludzi w skali globalnej uważa zmiany klimatu za sprawę alarmującą. Badanie przeprowadziła firma doradcza Deloitte, parnter merytoryczny Chapter ZeroPoland. W Polsce już 41 proc. osób doświadczyło ekstremalnych zjawisk pogodowych, będących skutkiem zmian klimatycznych. To wszystko sprawia, że ponad połowa przebadanych Polaków poparłaby nowe regulacje klimatyczne, nawet jeśli sprawiłoby to, że niektóre towary lub usługi stałyby się droższe lub niedostępne.

Spotkanie z EBOR dla członków/kiń Chapter Zero Poland

Promocja dobrych praktyk w zakresie Climate Corporate Governance i rekomendacje w obszarze zarządzania wpływem na klimat, będą tematem przewodnim kolejnego spotkania edukacyjnego dla członków i członkiń Chapter Zero Poland. Spotkanie odbędzie się 17 listopada z udziałem przedstawicieli/ek Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (spotkanie częściowo w języku angielskim). 

Raport Korporacyjna Obojętność

Ze 140 spółek w głównych indeksach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), jedynie 14 przyjęło dotychczas jakiekolwiek cele klimatyczne - wynika z raportu Fundacji Instrat. Jest to znacznie poniżej poziomu obserwowanego na parkietach zachodnich. 

O działaniach biznesu i dla biznesu na COP26

Trwa 26. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP 26. Zapraszamy do krótkiego podsumowania wybranych wydarzeń z pierwszego tygodnia, które mogą być szczególnie interesujące z perspektywy osób nadzorujących i zarządzających działaniami przedsiębiorstw.     Przemówienie Sir Davida Attenborough do światowych przywódców na COP26 COP26 to czas kluczowych wystąpień, podczas których […]

Oglądaj na żywo COP 26

W dniach 31.10 – 12.11 trwa #COP26, czyli 26. sesja UNFCC Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Konferencja transmitowana jest także w formie streamingu wideo. UNFCCC, czyli Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, określa zasady międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Wskazuje również, […]
Image by NiklasPntk from Pixabay

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom największym wyzwaniem XXI wieku

81% Polaków uważa, że zmiana klimatu i jej konsekwencje stanowią największe wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku. Odsetek ten jest różny w poszczególnych kategoriach demograficznych i waha się od 76% w przypadku polskich mężczyzn do 86% w przypadku polskich kobiet, od 79% w przypadku respondentów w wieku 15–29 lat do 86% w przypadku respondentów starszych niż 65 lat oraz od 77% w przypadku osób o niskich dochodach do 83% w przypadku osób o wysokich dochodach.

Taksonomia i ujawnienia klimatyczne – podsumowanie spotkania Chapter Zero Poland

Członkowie i członkinie Chapter Zero Poland uczestniczyli w drugim edukacyjnym spotkaniu dotyczącym kluczowych tematów związanych z rolą organów zarządczych i nadzorczych w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Tym razem spotkanie poświęcone zostało Taksonomii UE, której celem jest m.in. ujednolicenie rozumienia tego, co można uznać za zrównoważoną działalność gospodarczą wspierającą osiąganie neutralności klimatycznej.

Jak firmy raportują informacje dotyczące klimatu i praw człowieka?

Trwają obecnie dyskusje nad przedstawioną w kwietniu przez Komisję Europejską propozycją znowelizowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadzi istotne zmiany do obowiązku ujawniania informacji przez biznes. Między innymi za sprawą nowych, bardzo oczekiwanych unijnych standardów sprawozdawczych. Opublikowane przez organizację Frank Bold wyniki nowego badania dotyczącego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących […]

Presja zewnętrzna i otoczenie regulacyjne istotne dla działalności funduszy PE

Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do czynników ESG – wynika z badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Zdaniem ekspertów firmy doradczej pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby fundusze realnie włączały te aspekty w swoje strategie inwestycyjne i decyzje biznesowe. Przewiduje się, że spółki korzystające z finansowania funduszy PE, które uwzględnią te czynniki w swoich modelach biznesowych, mogą skutecznie zwiększyć swoją wycenę po wyjściu inwestora.

Rozwój Chapter Zero Poland

Do grona członków Chapter Zero Poland dołączyło 10 osób, które w ramach podnoszenia kompetencji w zakresie zmian klimatycznych będę brać udział w spotkaniach edukacyjnych, a także dzielić się własnymi doświadczeniami.

Rusza Chapter Zero Poland. Edukacja klimatyczna dla zarządów i rad nadzorczych

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja upowszechniająca standardy odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce, dołącza do globalnego projektu Climate Governance Initiative, prowadzonego przez Centre for Climate Engagement, Hughes Hall, na Uniwersytecie w Cambridge we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym. Zaangażowanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwiło uruchomienie Chapter Zero Poland, programu rozwoju kompetencji rad nadzorczych spółek w zakresie wyzwań klimatycznych. Partnerem merytorycznym programu jest firma Deloitte Polska.