Pierwsze badanie Chapter Zero Poland

Badanie Chapter Zero Poland we współpracy z Fundacją Deloitte skierowane jest do osób zasiadających w minimum jednej radzie nadzorczej. Badanie jest anonimowe. Wypełnienie kwestionariusza nie zajmie dłużej niż 15 minut.  Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci raportu, którego premiera odbędzie się podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Na pytania odpowie

Agnieszka Kłopotowska

Menedżerka projektu
badanieRN@fob.org.pl
agnieszka.klopotowska@fob.org.pl
+48 512 576 620

Rady nadzorcze wobec zmian klimatu

Badanie składa się z dwóch części. Badanie ilościowe ma na celu poznanie bieżącej wiedzy przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych na temat zmian klimatu. Ponadto, ma za zadanie ujawnić, na ile zmiany klimatyczne są zagadnieniem obecnym i jeśli tak, priorytetowym, dla rad nadzorczych. Wyniki prac badawczych pozwolą na opracowanie diagnozy bieżącej sytuacji ww. obszarach w Polsce, jak również na zaproponowanie przez Chapter Zero Poland działań, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych członkiń i członków programu.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

- Rady nadzorcze to ważna grupa interesariuszy, której poświęca się za mało uwagi w dyskusji o problematyce związanej ze zmianami klimatu, zapominając, że jest ona podobnie jak zarząd, ważnym ogniwem inicjowania i egzekwowania zmian w politykach i strategiach przedsiębiorstw. Dlatego celem badania jest przede wszystkim poznanie podejścia przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych do zmian klimatu oraz dowiedzenie się, na ile są to kwestie obecne w działaniach struktur, w których pracują. Także, poznanie  ich potrzeb i oczekiwań wobec zarządów w tym obszarze.

 

Organizatorzy badania

Niniejszy projekt realizowany jest w ramach programu Chapter Zero Poland, który jest globalnym programem edukacyjnym dla członków i członkiń rad nadzorczych.
Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Partnerem badania jest Fundacja Deloitte.