Chcesz wiedzieć jak podejmować właściwe decyzje w obliczu zmian klimatycznych?
Dołącz do Chapter Zero Poland - programu rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek.

Świat stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym ze zmianami klimatu,  a rządy zaczynają wdrażać polityki transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Jednak skuteczne zmiany nie nastąpią bez zaangażowania biznesu, który także ma tu do odegrania ogromną rolę, tylko musi wiedzieć jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy.

Chapter Zero Poland, polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum, powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami i członkiniami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami i ekspertkami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu.

Chapter Zero Poland pomaga prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich. 

Chapter Zero Poland to inicjatywa działająca pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego skupiająca członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Członkostwo i zaangażowanie osobiste osób kierujących i nadzorujących firmami ma tu kluczowe znaczenie i jest niezbędne. 

Co oferuje Chapter Zero Poland: 

  • Narzędzie i pomysły niezbędne do sprostania wyzwaniom jakim jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych i polityki rządów w zakresie nisko- i zero-emisyjności (finansowanie, analiza ryzyka, sprawozdawczość, łańcuch dostaw itd.)
  • Niezbędną i głęboką wiedzę ekspercką podaną w postaci szkoleń, warsztatów, seminariów, lektur, nagrań video, narzędzi do samooceny 
  • Platformę do ważnych dyskusji i refleksji o wyzwaniach stojących dziś przed biznesem w zakresie zmian klimatycznych i polityce klimatycznej rządów i Unii Europejskiej 

Rada Chapter Zero Poland

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca Rady Chapter Zero Poland
Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich.

Rafał Antczak

Członek Rady Chapter Zero Poland
Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka (1994) oraz Comprehensive Course in Market Economics na Joint Vienna Institute (1997). Ekonomista i menedżer z ponad 25-letnią praktyką międzynarodową i krajową w realizacji projektów dla firm sektora finansowego i realnego, rządów oraz instytucji badawczych. Od października 2008 roku do stycznia 2017 roku związany z Deloitte Consulting S.A., w randze członka Zarządu odpowiedzialnego m.in. za analizy i prognozy mikro- i makroekonomiczne oraz doradztwo strategiczne i biznesowe. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego i głównego ekonomisty Grupy PZU i pełnił równolegle funkcje członka rad nadzorczych: PZU Asset Management, PZU-Ukraina, PZU-Ukraina Ubezpieczenia na Życie oraz UFG. W latach 2006-2008 wykładowca na Wydziale Zarządzania i studiach MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994-2006 ekonomista w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Fundacja Naukowa. Autor licznych publikacji z dziedziny ekonomii oraz analiz rynkowych. Zasiada w radach nadzorczych spółek: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (od 2018), PKO Faktoring S.A. (od 2018), PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (od kwietnia 2021) i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (od kwietnia 2021).

Paweł Dziekoński

Członek Rady Chapter Zero Poland

Michał Grzybowski

Członek Rady Chapter Zero Poland
Prezes Philips Polska. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży medycznej, w obszarze zarządzania, marketingu oraz sprzedaży, zdobyte w przede wszystkim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stanowisko Prezesa Philips Polska objął w styczniu 2021 roku, piastując jednocześnie funkcję dyrektora dywizji Connected Care w krajach Europy Środkowo-Wchodniej, Rosji i krajach Środkowej Azji. Wcześniej pełnił funkcję m.in. dyrektora dywizji Connected Care oraz dyrektora Działu Zaburzeń Snu i Oddychania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z firmą Philips Michał Grzybowski związany jest od początku 2017 roku. Przed rozpoczęciem pracy w Philips, pracował w GSK oraz USP Zdrowie, gdzie odpowiedzialny był za marketing, sprzedaż i działania z zakresu digital. Jest absolwentem Wydziału Marketingu Uniwersytetu w Portsmouth w Wielkiej Brytanii oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (SGH). Ukończył również studia podyplomowe z digital marketingu – także w Szkole Głównej Handlowej.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Członkini Rady Chapter Zero Poland
Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

Janusz Reiter

Członek Rady Chapter Zero Poland
Założyciel i przewodniczący Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i USA, były Specjalny Wysłannik do Spraw Zmian Klimatycznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Weltwoche“, „Washington Post“, „Wall Street Journal“, „Die Zeit“, a także w polskiej prasie. Odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Jest stypendystą Woodrow Wilson Center for International Scholars oraz Richard-von-Weizsaecker Fellow Fundacji Roberta Boscha. Był członkiem rad nadzorczych i doradczych wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. jak DaimlerChrysler, SwissRe Europe, Hypovereinsbank, Presspublica, Vattenfall Europe, Siemens Polska oraz rad międzynarodowych fundacji i organizacji naukowych, m.in. Institute for Advanced Study Berlin. Obecnie jest członkiem m.in. Rad Nadzorczych ERGO Hestia SA, Erbud SA, Solaris Bus & Coach.

William R. Watson

Członek Rady Chapter Zero Poland

Maciej Witucki

Członek Rady Chapter Zero Poland
Od 2019 r. Prezydent Konfederacji Lewiatan – organizacji pracodawców zrzeszającej ponad 4000 firm. Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska (od 2013 r.) oraz TISE SA (od 2021 r.) W 1991 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, następnie wyjechał na stypendium do Francji, gdzie kształcił się w École Centrale w Paryżu. Specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Od 2008 r. pracował w banku Cetelem Polska, a następnie w zarządzie Lukas Banku, którego w 2005 został prezesem. W 2006 r. został prezesem Telekomunikacji Polskiej i jednocześnie szefem Grupy TP, w której skład wchodziły 23 spółki (m.in. PTK Centertel, Wirtualna Polska, Emitel). W latach 2013-2015 członek Rady Nadzorczej PLL LOT oraz Work Service SA. W latach 2016 – 2019 był prezesem zarządu Work Service SA W latach 2008–2016 Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz tożsamości Polaków. Od 2009 członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. W latach 2010–2017 był prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP), a w latach 2016 – 2018 pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Marynika Woroszylska-Sapieha

Członkini Rady Chapter Zero Poland

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Członkini Rady Chapter Zero Poland
Związana z grupą Skanska od 2006 roku. Pełni funkcję prezesa biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) od 2016 roku, wcześniej odpowiadała za działalność spółki w Polsce. Aktualnie jest odpowiedzial¬na za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, na dziesięciu rynkach w: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 460 tys. mkw. powierz¬chni biurowych. Katarzyna Zawodna-Bijoch, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, ponad 10 lat temu uczestniczyła we wprowadzeniu na rynek nieruchomości biurowych systemu certyfikacji LEED w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, certyfikując budynki Skanska. Katarzyna aktualnie aktywnie działa także na rzecz poprawy standardów etycznych w regionie. Jest członkinią rad programowych ONZ Global Compact oraz Kongresu Obywatels¬kiego – międzyśrodowiskowego projektu obywatelskiego promującego zrównoważony rozwój w Polsce. Ponadto posiada tytuł LEED Accredited Professional. Jednocześnie ważnymi tematami dla niej są różnorodność i włączanie (diversity and inclusion), tworzenie środowiska równych szans, w tym budynków bez barier czy wzmacnianie kobiet w biznesie. Została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami branżowymi, m.in. Personality of the Year (nagroda Eurobuild) i Top Woman in Real Estate w 2020 roku. W uznaniu jej osiągnięć zawodowych i w dziedzinie przywództwa przyznano jej również członkostwo programu RICS Fellow.

Komitet sterujący projektu

Dominika Bettman

Członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, Prezeska Siemens Polska

Irena Pichola

Partner w Deloitte Polska

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Jarosław Rot

Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska

Zespół projektowy

Agnieszka Kłopotowska

Menadżerka projektu i relacje z członkami Chapter Zero Poland

Magda Klimczyk

Koordynatorka ds. komunikacji

dr Agata Rudnicka

Konsultantka projektu

Halina Frańczak

Opiekun programu w Deloitte Polska

stopka