Koordynator programu

Partner merytoryczny

Opiekunowie programu

 

Eksperckie organizacje partnerskie

Chapter Zero Poland jest lokalną odsłoną, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne inicjatywy Climate Governance.