Świat stoi przed ogromnym wyzwaniem klimatycznym

Rządy zaczynają wdrażać politykę transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Biznes ma tu do odegrania ogromną rolę, ale musi wiedzieć jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy.

GLOBALNE KNOW-HOW

Chapter Zero Poland jest częścią powołanej przez World Economic Forum Climate Governance Initiative - inicjatywy, skupiającej członków i członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Członkostwo i zaangażowanie osobiste osób kierujących i nadzorujących firmami ma tu kluczowe znaczenie i jest niezbędne. Obecnie na świecie działa 29 tzw. chapterów, czyli lokalnych odsłon CGI.

PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Chapter Zero Poland powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami i członkiniami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami i ekspertkami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Chapter Zero Poland pomaga prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich.

KTO I JAK MOŻE DOŁĄCZYĆ DO CHAPTER ZERO POLAND?

  • Prezesi, prezeski oraz członkowie i członkinie rad nadzorczych firm ze wszystkich branż, a także ekspertki i eksperci, naukowo zajmujący się tematyką zmiany klimatu.
  • Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie chapterzero.pl/dolacz.
  • Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki.

CO OFERUJE CHAPTER ZERO POLAND?

  • Narzędzie i pomysły niezbędne do sprostania wyzwaniu zmian klimatycznych i polityce rządów w zakresie nisko i zero-emisyjności (finansowanie, analiza ryzyka, sprawozdawczość, łańcuch dostaw itd.).
  • Platformę do ważnych dyskusji i refleksji o wyzwaniach stojących dziś przed biznesem w zakresie zmian klimatycznych i polityce klimatycznej rządów i Unii Europejskiej.
  • Niezbędną i głęboką wiedzę ekspercką podaną w postaci szkoleń, warsztatów, seminariów, lektur, nagrań video, narzędzi do samooceny.

Koordynator programu

Opiekun merytoryczny

Partner strategiczny

Partner wspierający

Partner wspierający

Partner wspierający

Eksperckie organizacje partnerskie

Chapter Zero Poland jest lokalną odsłoną, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne inicjatywy Climate Governance.