Świat stoi przed ogromnym wyzwaniem klimatycznym

Rządy zaczynają wdrażać politykę transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Biznes ma tu do odegrania ogromną rolę, ale musi wiedzieć jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy.

GLOBALNE KNOW-HOW

Chapter Zero Poland jest częścią powołanej przez World Economic Forum Climate Governance Initiative - inicjatywy, skupiającej członków i członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Członkostwo i zaangażowanie osobiste osób kierujących i nadzorujących firmami ma tu kluczowe znaczenie i jest niezbędne. Obecnie na świecie działa 29 tzw. chapterów, czyli lokalnych odsłon CGI.

PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Chapter Zero Poland powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami i członkiniami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami i ekspertkami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Chapter Zero Poland pomaga prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich.

KTO I JAK MOŻE DOŁĄCZYĆ DO CHAPTER ZERO POLAND?

  • Prezesi, prezeski oraz członkowie i członkinie rad nadzorczych firm ze wszystkich branż, a także ekspertki i eksperci, naukowo zajmujący się tematyką zmiany klimatu.
  • Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie chapterzero.pl/dolacz.
  • Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki.

CO OFERUJE CHAPTER ZERO POLAND?

  • Narzędzie i pomysły niezbędne do sprostania wyzwaniu zmian klimatycznych i polityce rządów w zakresie nisko i zero-emisyjności (finansowanie, analiza ryzyka, sprawozdawczość, łańcuch dostaw itd.).
  • Platformę do ważnych dyskusji i refleksji o wyzwaniach stojących dziś przed biznesem w zakresie zmian klimatycznych i polityce klimatycznej rządów i Unii Europejskiej.
  • Niezbędną i głęboką wiedzę ekspercką podaną w postaci szkoleń, warsztatów, seminariów, lektur, nagrań video, narzędzi do samooceny.

stopka