COP27: Kluczowe wnioski dla rad nadzorczych

Climate Governance Initiative przygotowało zestaw najaważniejszych wyników tegorocznej Konferencji Stron ONZ w Egipcie, COP27 z perspektywy członków i członkiń rad nadzorczych.

Materiały z CGI Summit

12 października 2022 odbyła się 2. już edycja organizowanej przez Climate Governance Initiative konferencji CGI Summit. Wydarzenie to składało się z serii paneli dyskusyjnych i wystąpień, które odbywały się nieprzerwanie przez 24 godziny, tak, aby każda z osób zaangażowanych w działania 24 lokalnych odsłon inicjatywy Climate Governance mogła znaleźć coś interesującego i dostępnego dla siebie....

Przewodnik WEF po sprawiedliwej transformacji

Światowe Forum Ekonomiczne, w ramach Climate Governance Initiative we współpracy z Deloitte opublikował czwarty z serii „Przewodników po klimacie”, których celem jest wsparcie członków zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw w zwiększaniu kompetencji zgodnie z Zasadami skutecznego zarządzania klimatem.

Board Toolkit

Chapter Zero (Wielka Brytania) opublikowało zaktualizowany przewodnik dotyczący zmian klimatu skierowany do członków rad nadzorczych i zarządów.

Przewodnik po interesariuszach klimatycznych

W przewodniku po interesariuszach klimatycznych dla przedstawicieli władz spółek zwrócono uwagę na to, jak kluczowe grupy interesariuszy reagują na zmiany klimatu obecnie i jak mogą reagować w przyszłości.

Spojrzenie liderów na działania dla klimatu

Podsumowanie najważniejszych informacji z wywiadów z 16 członkami społeczności przewodniczących zarządów (prezesów) Światowego Forum Ekonomicznego na temat działań dla klimatu.