Stanowisko Climate Governance Initiative na COP26

Każdy członek kadry zarządczej i nadzorczej może działać na rzecz wzmocnienia globalnej reakcji na kryzys klimatyczny. Zaangażowanie zarządów oraz rad nadzorczych i skuteczne przywództwo są kluczowymi czynnikami pomyślnego przechodzenia przedsiębiorstw na gospodarkę o zerowej emisji netto.