Profesor Agnieszka Słomka – Gołębiowska członkinią Platform on Sustainable Finance

Komisja Europejska opublikowała nową listę członków i członkiń platformy ds. zrównoważonych finansów (Platform on Sustainable Finance). Platforma będzie doradzać Komisji w sprawie taksonomii UE i szerzej unijnych ram zrównoważonego finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności. Jedną z członkiń platformy została, występując we własnym imieniu, profesor Agnieszka Słomka – Gołębiowska.

Agnieszka Słomka – Gołębiowska, która zasiada w radzie programowej Chapter Zero Poland od września 2022 roku, posiada blisko 20-letnie doświadczenie pracy w Radach Nadzorczych i Komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji. Jest przewodniczącą Rady Nadzorczej mBanku, przewodnicząca Komitetu Audytu Ghelamco, Grupy Pracuj oraz niezależną członkinią Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ w Rzymie, a także Komitetu Audytu UNAIDS w Genewie. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej od 2002 roku, prowadząc zajęcia ze studentami na kierunku ekonomicznej analizy prawa i ekonomii instytucjonalnej. Stypendystka Fundacji Fulbrighta współpracowała z Oliverem Williamsonem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Haas Business School. Jest autorką wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego oraz agendy ESG, promuje idee i dobre praktyki corporate governance oraz zrównoważonego rozwoju. Jest Ambasadorem GAP – Programu Bank of America and Vital Voices, wspierającego przedsiębiorczość wśród kobiet.

Platform on Sustainable Finance

Unijna platforma ds. zrównoważonych finansów doradza Komisji Europejskiej w sprawie taksonomii UE i szerzej unijnych ram zrównoważonego finansowania. Platforma ma także monitorować przepływy kapitału na rzecz zrównoważonych inwestycji. W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków opublikowane w październiku 2022 r. KE wybrała 28 członków i pięciu obserwatorów z sektora prywatnego na podstawie ich wiedzy specjalistycznej w zakresie środowiska i zrównoważonych finansów. Siedmiu stałych członków spośród agencji i organów UE zostało ponownie mianowanych bezpośrednio. Ponadto dziewięć instytucji UE i organizacji międzynarodowych zostało zaproszonych jako obserwatorzy. Komisja mianowała również Helenę Viñes Fiestas na przewodniczącą platformy. Viñes Fiestas jest między innymi komisarzem hiszpańskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych oraz członkiem grupy ekspertów wysokiego szczebla ONZ ds. zobowiązań zerowych netto.

 Dzięki temu nowemu mandatowi Platforma skupi się na użyteczności, aby usprawnić realizację naszego ambitnego programu zrównoważonego finansowania. Platforma będzie również nadal rozwijać i aktualizować kryteria taksonomii zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Celem jest upewnienie się, że taksonomia i całe ramy zrównoważonego finansowania działają skutecznie, aby pomóc gospodarce realnej w transformacji. Gratuluję Helenie Viñes Fiestas powołania na stanowisko Przewodniczącej i życzę jej oraz Platformie sukcesów w ciągu najbliższych dwóch lat – powiedziała Mairead McGuinness, komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.

Platforma dociera do szerokiego grona zainteresowanych stron by ocenić, jakie nowe rodzaje działalności mogłyby zostać włączone do taksonomii UE lub ewentualnych zmian w technicznych kryteriach kontroli istniejących rodzajów działalności. Komisja Europejska ustanowi mechanizm składania wniosków przez zainteresowane strony, który zostanie opublikowany na specjalnej stronie internetowej, wraz z rezultatami i postępami prac platformy.

Informacje na temat prac platformy oraz pełną listę członków i członkiń można znaleźć TUTAJ.

źródło: Komisja Europejska