Ankieta MRiT dot. interpretacji kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało ankietę pozwalającą na zadawanie pytań w sprawie interpretacji kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Pytania zostaną wykorzystane w dalszych pracach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej przez MRiT.

Grupa Robocza ds. stosowania Taksonomii UE postawiła sobie za cel przełożenie technicznego języka rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje i wymogów, które z niego wynikają, na praktyczne wskazówki i podpowiedzi dla przedsiębiorców.

W 2024 r. eksperci wchodzący w skład Grupy zajmą się opracowaniem dokumentu z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w kontekście interpretacji tzw. technicznych kryteriów kwalifikacji dla szeregu działalności związanych z budownictwem i nieruchomościami. Przepisy wynikają z rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 oraz rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/2486.

Z ankiety internetowej można skorzystać do 5 maja 2024 r.

Więcej informacji o pracach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE można znaleźć TUTAJ>>.

Źródło: gov.pl