Badanie „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu przedłużone do 18 marca

Jeszcze do 18 marca można wziąć udział w pierwszym, ogólnopolskim badaniu skierowanym do przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych zainicjowanym przez program Chapter Zero Poland.  Ogłoszenie wyników badania „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” -realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Fundacją Deloitte odbędzie się 25 maja podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Przejdź do ankiety >>  https://chapterzero.pl/badanie/

Chapter Zero Poland we współpracy z Fundacją Deloitte zaprasza członkinie i członków rad nadzorczych do udziału w badaniu „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”.

Ankieta badania składa się z dwóch części. 19 stycznia ruszyła się część ilościowa dostępna TUTAJ. Jej wypełnienie zajmie ok. 15 min. W następnej kolejności planowane są badania jakościowe. Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci raportu, którego premiera odbędzie się podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Badanie zostało podzielone na 3 obszary: świadomość problematyki zmian klimatu, zmiany klimatu w działalności rad nadzorczych, potrzeby i wyzwania przedsiębiorstw w związku ze zmianami klimatu. Wyniki prac badawczych pozwolą na opracowanie diagnozy bieżącej sytuacji w tych obszarach w Polsce, jak również na zaproponowanie przez Chapter Zero Poland działań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych członkiń i członków programu.

W badaniu może wziąć udział każda osoba zasiadająca w minimum jednej radzie nadzorczej. Zapraszamy do udziału w badaniu i/lub zachęcania do udziału w nim rady nadzorcze Państwa organizacji.

Przejdź do ankiety >>  https://chapterzero.pl/badanie/

***

O programie Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.  Więcej o inicjatywie można znaleźć na chapterzero.pl.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner merytoryczny: Deloitte Polska

Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska

Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa

Partner medialny: Rzeczpospolita