Bank BNP Paribas został Opiekunem Chapter Zero Poland

Bank BNP Paribas został partnerem wspierającym Chapter Zero Poland, programu rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek, którego celem jest zwiększenie zaangażowania biznesu w walkę ze zmianami klimatu. Jako Opiekun Chapter Zero Poland będzie miał możliwość uczestniczenia w posiedzeniach ciał zarządczych programu i zaangażowania w wydarzenia edukacyjne. W maju Przewodniczącą Rady Chapter Zero Poland została Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

– Zmiany klimatu nie są problemem lokalnym, dotyczą każdego z nas, a ich negatywne skutki nie ominą żadnego sektora gospodarki. Przeciwdziałanie tym procesom przestało być dla biznesu kwestią wizerunkową. Dziś to nasz obowiązek i jedyna szansa na uniknięcie katastrofy o wymiarze nie tylko środowiskowym, ale też społecznym i ekonomicznym – mówi Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska. – Nasz bank wpisał odpowiedzialność za klimat do swojej strategii biznesowej i konsekwentnie intensyfikuje działania w obszarze jego ochrony. Cieszę się, że możemy to robić wspólnie z partnerami z Chapter Zero Poland, przy okazji wymieniając się bezcenną wiedzą – dodaje.

Chapter Zero Poland to program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek realizowany w ramach Climate Governance Initiative działającej pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego, podnoszący świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Pomaga prezesom oraz członkom rad nadzorczych wdrażać politykę transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków zarządów i rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.

Uruchomienie inicjatywy w Polsce to efekt starań Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem merytorycznym programu jest firma Deloitte Polska.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga strategicznego zaangażowania biznesu. Takie są oczekiwania społeczne a zarazem skala wyzwań, na które skutecznie odpowiedzieć można tylko w partnerstwach sektorowych i międzysektorowych. Bardzo cieszymy się, że pierwszą firmą – opiekunem Chapter Zero Poland – zostaje BNP Paribas Bank Polska. Bank nie tylko od lat wykazuje najwyższe zaangażowanie w zagadnienia zrównoważonego rozwoju, ale też nieustannie doskonali się w tym zakresie, realizując bardzo różnorodne i wszechstronne projekty obejmujące wszystkie obszary wpływu ESG organizacji. Stąd jest wymarzonym partnerem do rozwoju ambitnego programu, którego celem jest podnoszenie kompetencji i edukacja członków rad nadzorczych i zarządów w kwestiach klimatycznych – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Realizacja postulatów, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, Climate Governance Initiative, we współpracy z partnerami z kilkunastu krajów na całym świecie, może zasadniczo pomóc w przyspieszeniu koniecznej transformacji w kierunku zrównoważonej przyszłości – dodaje.

Organem wiodącym i decyzyjnym Chapter Zero Poland jest Komitet Sterujący. Przy Chapter Zero Poland działa również Komitet Doradczy (Rada Chapter Zero Poland). Składa się z członkiń i członków rad nadzorczych oraz przedstawicieli środowiska naukowego oraz ekspertów związanych z tematem. Stanowi ciało doradcze dla Komitetu Sterującego i wskazuje możliwe kierunki rozwoju programu. W maju 2021 r. przewodniczącą Rady Chapter Zero Poland została Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

Jestem zaszczycona mogąc dołączyć do Chapter Zero Poland, inicjatywy, której celem jest zbudowanie społeczności dyrektorów Rad Nadzorczych, którzy będą liderami dialogu na temat zmian klimatycznych. Decyzje biznesowe spółek mogą zarówno spowolnić jak i przyspieszyć zmiany klimatyczne. To będzie powodować zwiększone ryzyko lub też kreować nowe możliwości. Dyrektorzy w Radach Nadzorczych (działający zgodnie z Zasadami Skutecznego Zarzadzania Klimatem) mogą mieć kluczowy wpływ na kierunek działania spółek w kwestiach związanych z klimatem. To jest obowiązek dyrektorów Rad Nadzorczych, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich długoterminową perspektywę. Myślę, że w Polsce jest wiele do zrobienia w tej kwestii i uda nam się przyciągnąć dużą grupę dyrektorów, chcących podjąć się tego ważnego zadania – podkreśla Lucyna Stańczak-Wuczyńska.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu mogą cały czas dołączyć do projektu. Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie chapterzero.pl

Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki. Warunkiem uczestnictwa jest członkostwo w radzie nadzorczej lub organie zarządczym firmy oraz zaangażowanie w zakresie zmian klimatycznych, w przypadku osób niepełniących funkcji w ww. wymienionych organach.

Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej chapterzero.pl >>