Biznes wciąż cieszy się największym zaufaniem wg. Edelman Trust Barometer 2023

Z tegorocznej edycji badania Edelman Trust Barometer wynika, że poziom zaufania na świecie do najważniejszych instytucji publicznych – rządów, biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów – pozostał na tym samym poziomie, co rok temu, i wynosi globalnie 56 punktów. O jeden punkt spadło globalnie zaufanie do organizacji pozarządowych i mediów. Instytucją cieszącą się największym zaufaniem jest niezmiennie biznes, który podobnie jak w zeszłym roku otrzymał 62 punkty. Okazuje się, że ankietowani najbardziej ufają swoim pracodawcom (77 proc.).

Dane zebrane przez agencję Edelman pokazują, że obecnie świat ma do czynienia z załamującym się optymizmem gospodarczym – w 24 z 28 krajów odnotowano najniższe w historii wskaźniki liczby osób, które uważają, że ich rodzinom będzie żyło się lepiej w perspektywie kolejnych pięciu lat. Obecnie biznes jest postrzegany jako jedyna kompetentna i etyczna instytucja, co sprawia, że przedsiębiorstwa znajdują się pod ogromną presją, aby zastąpić lukę zaufania do rządów.

Od biznesu oczekuje się, że będzie on podejmował działania na rzecz pracowników (89 proc.), klimatu (82 proc.) i zwalczania dyskryminacji (80 proc.). Prawie ¾ respondentów twierdzi, że prezesi firm powinni stawać w obronie faktów i przeciwstawiać się pseudonauce wykorzystywanej jako uzasadnianie polityki społecznej, a także wycofywać środki finansowe przeznaczone na reklamę z platform medialnych, które szerzą dezinformację (71 proc.). 64 proc. ankietowanych uważa, że firmy mogą przyczynić się do umocnienia postaw obywatelskich.

Z badania wynika także, że ludzie chcą większego zaangażowania firm w kwestie społeczne, co jednak zdaniem ankietowanych może nieść za sobą ryzyko upolitycznienia biznesu.

Badani szczególnie nie ufają mediom, przy czym najniższy poziom zaufania mają do mediów społecznościowych – jest to zaledwie 41 proc.

Niedobór zaufania do publicznych instytucji wynika m.in. z obaw związanych z przyszłością. Aż 89 proc. badanych martwi się o utratę pracy, a 74 proc. wyraża niepokój związany z inflacją. Wśród obaw wymieniano także: zmiany klimatyczne (76 proc.), niedobory żywności (67 proc.), niedobory energii (66 proc.). Dodatkowo pojawił się strach przed wybuchem wojny nuklearnej (72 proc.).

Edelman to największa sieciowa agencja zajmująca się w komunikacją marketingową i public relations. Raport z międzynarodowego badania ukazał się już po raz 23. Badanie zostało przeprowadzone na próbie ponad 32 tys. respondentów z 28 krajów. W tym roku Rosja nie została uwzględniona w badaniu.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.