Briefing dla rad nadzorczych przed COP27

W ramach Inicjatywy Climate Governance, do której należy Chapter Zero Poland, opublikowano briefing poświęcony konferencjom klimatycznym ONZ. Materiał zawiera m.in. przegląd wyników COP26 oraz informacje na temat porozumienia paryskiego. Skupia się przede wszystkim jednak na roli biznesu i tym, co COP27 oznacza dla członków_kiń rad nadzorczych oraz  zarządów. 

Przejdź do publikacji (w języku angielskim) >>

Obecnie przed przedsiębiorstwami staje coraz więcej bezprecedensowych wyzwań związanych z problemami geopolitycznymi, szybkimi zmianami społecznymi i skutkami postępującej katastrofy klimatycznej. Wszystkie te czynniki wprowadzają szereg nowych zagrożeń, które należy złagodzić i którym należy przeciwdziałać.
Jednym z najważniejszych obszarów, który niesie ze sobą zagrożenia, ale i szanse, jest zmiana klimatu. Zarówno inwestorzy, jak i społeczeństwo mają coraz większe oczekiwania, które przedsiębiorstwa i zarządy muszą spełnić, aby zapewnić długoterminową stabilność swoich organizacji.

Między innymi, aby o tych wyzwaniach i koniecznych działaniach od 6 listopada rozmawiać będą przedstawiciele_ki rządów i przedsiębiorstw Szczycie Klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) COP27, w Egipcie. Konferencja będzie opierać się na postępach poczynionych na poprzednim spotkaniu klimatycznym ONZ (odbył się w Glasgow w ubiegłym roku) skupiając się na zobowiązaniu do realizacji działań w ramach istniejących porozumień państw w zakresie mitygacji i adaptacji i do zmian klimatu oraz finansowania rozwiązań proklimatycznych. Wypracowanie porozumienia będzie wymagało skoordynowanej mobilizacji rządów, przedsiębiorstw, sektora finansowego i społeczeństwa obywatelskiego. Prezydent COP27, dr Sameh Shoukry, podkreślił fundamentalną rolę sektora prywatnego biznesu zarówno w generowaniu finansowania, jak i wdrażaniu inicjatyw na rzecz ochrony klimatu.

W przygotowanym briefingu znalazły się m.in. informacje o historii konferencji klimatycznych, najważniejszych efektach dotychczasowych spotkań, a także informacje o szczególnie interesujących, z perspektywy rad nadzorczych, wydarzeniach planowanych w ramach COP27. Warte uwagi są też przedstawione przez COP 27 jasne możliwości zaangażowania się organów nadzorczych i zarządczych w tematy klimatyczne.

W briefing przygotowanym przez Climate Governance Initiative poruszono następujące tematy:

źródło: Climate Governance Initiative