Chapter Zero Poland partnerem na Sustainable Finance Summit – zapraszamy na wydarzenie w Warszawie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach działań programu Chapter Zero Poland, zostało partnerem wydarzenia „Re-energising the European transition”. To jednodniowe wydarzenie skupiające się na zrównoważonym rozwoju w praktyce zarówno dla sektora finansowego jak i biznesowego odbędzie się 28 marca w Warszawie. Gośćmi spotkania będą przedstawiciele i przedstawicielki sektora publicznego i prywatnego, środowisk akademickich i innych istotnych dziedzin. 

Rok po inwazji Rosji na Ukrainę dyskusja na temat energii pozostaje na szczycie agendy politycznej i biznesowej w Europie i poza nią. Unia Europejska musi pilnie przemyśleć swój miks energetyczny, infrastrukturę i rynki energii elektrycznej, aby zmniejszyć swoją niezależność od podmiotów zewnętrznych. Czy zrównoważone finansowanie może przyspieszyć tempo prośrodowiskowych inwestycji i partnerstw publiczno-prywatnych, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Wydarzenie będzie koncentrować się na tym, co zrównoważony rozwój oznacza w praktyce:

  • jak przyspieszyć zmiany i przekształcić strategię biznesową,
  • jak włączyć zrównoważony rozwój do procesów i działań,
  • co należy traktować priorytetowo, aby zapewnić optymalny wpływ i wyniki w zakresie rentowności, odporności i zarządzania ryzykiem.

Celem konferencji jest zainspirowanie, edukacja i wywołanie prowokujących do myślenia dyskusji o tym, jak najlepiej w praktyce radzić sobie z ryzykiem klimatycznym i uzależnieniem energetycznym oraz jakie rozwiązania dla konkurencyjności polskiej gospodarki i sektora finansowego oferuje unijna Agenda Zrównoważonych Finansów.
i sektora finansowego.

Więcej informacji oraz zasady udziału na stronie organizatora TUTAJ

Wydarzenie odbywa się pod patronatem CEE Sustainable Finance Summit, konferencji, która odbędzie się w dniach 15 – 19 maja 2023 w Pradze. Chapter Zero Poland jest partnerem wydarzenia.