Chapter Zero Poland partnerem XIII Konferencji Rada Nadzorcza

18 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się 13. edycja Konferencji Rada Nadzorcza połączona z wręczeniem wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2023”. Jednym z partnerów wydarzenia będzie Chapter Zero Poland – program koordynowany w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tegoroczna odsłona konferencji poświęcona będzie kwestiom zrównoważonego rozwoju i ESG, z perspektywy rad nadzorczych. W ramach współpracy Chapter Zero Poland będzie wspierał merytorycznie kwestie związane z tematem climate governance.  Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział możliwy tylko za zaproszeniami.

Ramowy plan wydarzenia:

14.30 Otwarcie Konferencji
14.45 Rada nadzorcza oczami KNF
15.00 20 lat Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

15.15 E (środowisko) z perspektywy G (ładu korporacyjnego)
15.30 S (społeczeństwo) z perspektywy G (ładu korporacyjnego)
15.45 Debata: Środowisko i społeczeństwo z perspektywy rad nadzorczych
16.30 Adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, systemów zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

17.15 Wręczenie wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2023” oraz wystąpienie Laureata
17.30 Zakończenie Konferencji

Oprócz Chapter Zero Poland partnerami wydarzenia są: Fundacja FPW, ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Agencja Komunikacji Medialnej multiAN.

Czytaj więcej >>