Chapter Zero Poland – podsumowania i plany

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative zostało powołane w maju 2021 roku. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Co się wydarzyło do tej pory w ramach działań inicjatywy w Polsce i co przed nami w 2022 roku? Zapraszamy na krótkie podsumowanie.

Chapter Zero Poland, zostało uruchomione z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie merytorycznym z Deloitte Polska. Następnie w roli opiekuna dołączył do inicjatywy Bank BNP Paribas, a od grudnia 2021 roku UNEP/GRID Warszawa jest Ekspercką organizacją partnerską inicjatywy. Partnerem medialnym Chapter Zero Poland jest dziennik Rzeczpospolita.

W ramach budowania inicjatywy powołano radę programową, której przewodniczy Lucyna Stańczak Wuczyńska – przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas oraz komitet sterujący na którego czele stoi Dominika Bettman, CEO Microsoft w Polsce. Zorganizowane zostały 3 spotkania dla członkiń i członków Chapter Zero Poland, m.in. z udziałem ekspertów z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Deloitte Polska i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Uruchomiony został także newsletter oraz kampania informacyjna wokół 8 zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, które stoją u podstaw Climate Governance Initiative. W ciągu pierwszych 7 miesięcy do inicjatywy dołączyło prawie 80 przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych, zarządów firm w Polsce oraz ekspertów i ekspertek z biznesu.

Plany na 2022 rok

Chapter Zero Poland, jako inicjatywa oparta na międzynarodowej współpracy, ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków_kiń rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. Działania z tego zakresu będą kontynuowane i rozwijane także w 2022 roku. Minimum raz na kwartał odbywać się będą spotkania i dyskusje zamknięte dla członków i członkiń inicjatywy z udziałem ekspertów. Ponadto planowane są spotkania ogólnodostępne , pierwsze z nich odbędzie się 21 stycznia 2022 roku i poświęcone będzie m.in. inicjatywie Science Based Target. W styczniu także rusza badanie “Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”, którego celem jest zbadanie bieżącej wiedzy przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych na temat zmian klimatu. Badanie pozwoli na opracowanie diagnozy bieżącej sytuacji w tym obszarze w Polsce jak również na zaproponowanie przez Projekt Chapter Zero Poland inicjatyw, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań członków i członkiń programu oraz potencjalnych zainteresowanych przystąpieniem do programu.
Ogłoszenie wyników badania i raportu odbędzie się podczas 9. Targów CSR, 25 maja w Expo XXI w Warszawie.

W ramach działań Chapter Zero Poland planowane jest także podjęcie współpracy z kolejnymi organizacjami branżowymi działającymi w obszarze biznesu i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Dołącz do Chapter Zero Poland >>

Cały czas można się zgłosić do udziału w działaniach Chapter Zero Poland. Przystąpienie następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie chapterzero.pl. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki. Inicjatywa adresowana jest do członków rad nadzorczych lub zasiadających w organie zarządczym firmy oraz osób zaangażowanych w działania w zakresie zmian klimatycznych.

O Chapter Zero Poland

Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków_kiń rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska
Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa
Partner medialny: Rzeczpospolita

źródło: opracowanie własne