Chapter Zero Poland wspiera działania kampanii „Executive Compensation, Human Capital Governance, and ESG”

Willis Towers Watson, we współpracy z Climate Governance Initiative, opracował przewodnik, który ma wspierać kierowanie strategią klimatyczną poprzez znaczące powiązanie jej z wynagrodzeniami dla kadry kierowniczej. W materiale odniesiono sie do zmieniającego się zakresu odpowiedzialności kierownictwa za projektowanie i wdrażanie strategii odpowiadających wyzwaniom klimatycznym.

Pobierz przewodnik >>

Na podstawie wywiadów z członkami zarządów na całym świecie, przeglądu publicznych ujawnień z ponad 800 firm, wykorzystując doświadczenie Willis Towers Watson w zakresie projektowania wynagrodzeń dla kadry kierowniczej, przygotowano obserwacje i wnioski odnośnie najlepszych praktyk dotyczących tego, jak wynagradzanie kadry kierowniczej może być potężnym narzędziem w napędzaniu transformacji i łagodzeniu ryzyka klimatycznego.

Kwestie związane z ESG stają się priorytetem dla zarządów i rad nadzorczych, co powoduje, że rodzi się wiele pytań o to, jak zarządzać w zmieniającej się rzeczywistości ładu korporacyjnego oraz jakie rodzi to konsekwencje dla projektowania wynagrodzeń kadry kierowniczej. Pytaniem, które nieustannie pojawia się w debacie publicznej jest również to jaką rolę odegrać ma zarząd i rady nadzorcze w realizacji celów społecznych, środowiskowych i zarządczych (ESG).

Opracowany przewodnik próbuje odpowiedzieć na te pytania zwracając uwagę na różne aspekty wynikające z konieczności rewizji dotychczasowego podejścia do zarządzania i rozliczania osiągnięć. Pokazuje rozwiązania i podpowiedzi jak kreować strategią klimatyczną osadzając ją w kwestiach wynagradzania osób odpowiedzialnych. Dokument został przygotowany na podstawie wyników ankiet i wywiadów z inwestorami oraz członkami zarządów z organizacji na całym świecie.
Przewodnik powstał we współpracy Willis Towers Watson z Climate Governance Intitiative i bezpośrednio odwołuje się do zasady 6. stojącej u podstaw inicjatywy CGI – Zachęt. Zachęty, zgodnie z treścią zasady, powinny skłaniać do zadbania o długofalowy dobrobyt przedsiębiorstwa. W tych krajach, gdzie zachęty zależne są od wyników można rozważyć włączenie wskaźników klimatycznych do systemów motywacyjnych nie tylko dla kadry kierowniczej ale również dyrektorów niewykonawczych.

Powiązanie zachęt z czynnikami klimatycznymi wymaga konsekwentnego mierzenia, testowania, przeglądu i weryfikowania. Podejmowane tematy klimatyczne mają stać się stałym elementem funkcjonowania i realizacji strategii. Równie istotna jest też wartość celów i wskaźników dla inwestorów i interesariuszy.

„Inwestorzy oczekują od członków zarządu nie tylko kierowania przyjęciem wiarygodnej strategii transformacji klimatycznej, ale także dostarczenia jasnych dowodów, że jej realizacja została skutecznie osadzona we wszystkich kluczowych procesach zarządzania, w tym zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, planowaniu strategicznym, innowacjach oraz inwestycjach kapitałowe i w kapitał ludzki.” (za stroną internetową Willis Towers Watson)

Raport uzupełniają krótkie informacje branżowe pokazujące podejście różnych organizacji do analizowanych tematów.

Z pełnym materiałem można zapoznać się na TUTAJ.źródło: www.willistowerswatson.com