Chapter Zero Poland ze wsparciem eksperckim Pracodawców RP

Forum Odpowiedzialnego Biznesu nawiązało współpracę z Pracodawcami RP, aby działać na rzecz zwiększania kompetencji rad nadzorczych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Pracodawcy RP, jako nowa organizacja partnerska, będzie wspierać merytorycznie Chapter Zero Poland w opracowaniu materiałów i organizacji spotkań. Pierwsze wydarzenie Chapter Zero Poland z udziałem przedstawiciela Pracodawców RP jest zaplanowane na 12 kwietnia.

Dołącz do Chapter Zero Poland >>

O Pracodawcach RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to powołana w 1989 najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju, a także w kwestiach społecznych. Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Działa na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacjach członkowskich oraz przedsiębiorców świadomych potrzeby wspólnych działań dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współdziałają z partnerami społecznymi – organizacjami pracobiorców – tak, by osiągnąć wspólne korzyści pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, jak również sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny. Organizacja wywiera wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, by wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących – dobro Polski – mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.

Chapter Zero Poland w 2022 roku

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. Więcej o inicjatywie można znaleźć na chapterzero.pl.

Chapter Zero Poland, zostało uruchomione w 2021 z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie merytorycznym z Deloitte Polska. Do tej pory w program zaangażowało się ponad 80 przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych, zarządów oraz ekspertów i ekspertek zajmujących się tematyką przeciwdziałania zmianom klimatu.

Dotychczasowe spotkania odbyły się z udziałem m.in. Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Deloitte Polska i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Najbliższe, zaplanowane na 12 kwietnia, będzie dotyczyć najnowszej części raportu Międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu IPCC oraz możliwych scenariuszy ekonomicznych i klimatycznych związanych z wojną w Ukrainie. Spotkanie, w ramach którego odbędą się prezentacje oraz debata ekspertów, skierowane jest do członków i członkiń Chapter Zero Poland.

O programie Chapter Zero Poland

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska
Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa, Pracodawcy RP
Partner medialny: Rzeczpospolita