Climate Governance Initiative Annual Report 2023

Climate Governance Initiative, organizacja powołana przez Światowe Forum Ekonomiczne, pod której auspicjami działa Chapter Zero Poland, opublikowała swój pierwszy raport roczny. Dokument przedstawia historię rozwoju inicjatywy, która dociera już do ponad 100 tysięcy członków zarządów i rad nadzorczych w 70 krajach.

Climate Governance Initiative mobilizuje rady nadzorcze i zarządy przedsiębiorstw na całym świecie do uwzględniania zmiany klimatu w prowadzonej działalności. W tym celu rozwija i wspiera stowarzyszenia krajowe, które bezpośrednio pomagają swoim członkom i członkiniom w doskonaleniu ich kompetencji klimatycznych.

W raporcie zaprezentowano kamienie milowe w rozwoju międzynarodowej inicjatywy powołanej przez WEF. Reprezentanci CGI oraz jej regionalnych odsłon podsumowali też, w jaki sposób wspierali zarządy i rady nadzorcze.

Autorzy podzielili się również informacjami na temat partnerstw z giełdami papierów wartościowych oraz decydentami. Podkreślili znaczenie aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach dotyczących zrównoważonego rozwoju i zwrócili uwagę na użyteczność edukacyjnych zasobów cyfrowych, opracowanych przez CGI.

Publikacja zawiera także część poświęconą planom organizacji w perspektywie do 2025 roku. Większość z nich ma charakter edukacyjny i polega na wspieraniu biznesu w realizacji zapisów porozumienia paryskiego.

Raport jest dostępny tutaj»