Czego możesz się spodziewać aplikując do programu edukacyjnego „Strategy and leadership in the age of ESG”? [VIDEO]

11 maja odbył się webinar „Strategy and leadership in the age of ESG”, zorganizowany w ramach Chapter Zero Poland we współpracy z Queen Hedvig Academy oraz Deloitte. Webinar, z udziałem prof. Karla Schmeddersa, Lucyny Stańczak- Wuczyńskiej i Ireny Picholi, był wstępem do programu edukacyjnego skierowanego do najwyższej kadry kierowniczej, osób zarządzających oraz nadzorujących firmami. Aplikacje do programu realizowanego przez Queen Hedvig Academy i IMD – można zgłaszać do 10 czerwca. 

W razie zainteresowania indywidualnym spotkaniem i rozmową na temat programu edukacyjnego zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Kłopotowska, menadżerką Chapter Zero Poland. 

Program Strategy and Leadership in the Age of ESG, do którego wstępem był webinar Chapter Zero Poland, (APLIKACJE DO 10 CZERWCA!) skierowany jest do osób, które zasiadają na najwyższych stanowiskach zarządczych i nadzorczych oraz chcą rozwinąć i zdobyć nowe umiejętności przywódcze, aby wspierać strategiczną transformację firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju. W obliczu licznych nowych regulacji i wymogów związanych m.in. z dyrektywą CSRD dotyczącą raportowania czynników ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, liderzy i liderki przedsiębiorstw potrzebują zupełnie nowych kompetencji i wiedzy. Właśnie tym nowym koniecznym kompetencjom i różnym podejściom liderów_ek biznesu do ESG był m.in. poświęcony wykład zaproszonego przez Queen Hedvig Academy prof. Karla Schmeddersa, reprezentującego IMD.

Po wykładzie odbyła się rozmowa ekspertów_ek, którą rozpoczęło krótkie nawiązanie do wyników Raportu Deloitte 2022 CxO Sustainability, omawiającego wyniki badania 2000 dyrektorów wyższego szczebla. Badanie ujawniło, że CxO są coraz bardziej zaniepokojeni zmianami klimatycznymi. Jednak nie udaje im się w pełni włączyć zrównoważonego rozwoju do swoich podstawowych strategii biznesowych, operacji i kultur.

Wybrane wyniki:

 • 97% CxO zauważyło negatywny wpływ zmian klimatycznych na ich firmy poprzez zakłócenia w łańcuchach dostaw, niepewność związaną ze zmianami regulacyjnymi, obawy i lęki pracowników
 • największą presję na działania związane z ESG i klimatem w firmach CxO odczuwają: regulatorzy 77%, rady nadzorcze 75%, klienci 75%
 • 89% CxO zgadza się z tym, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, a prawie 79% kadry kierowniczej badanej przez Deloitte widzi świat w punkcie krytycznym, jeśli chodzi o reagowanie na zmiany klimatu (w porównaniu do 59% osiem miesięcy wcześniej)
 • 88% obecnie zgadza się, że przy natychmiastowych działaniach możemy ograniczyć najgorsze skutki zmiany klimatu (pewien optymizm)

Czytaj raport 2022 >>

Czytaj raport 2023 >>

O programie i prowadzących

Program Strategy and Leadership in the Age of ESG, do którego wstępem był webinar Chapter Zero Poland opracowany wspólnie  przez Queen Hedvig Academy i IMD  we współpracy z Chapter Zero Poland i Deloitte, pomoże uczestnikom i uczestniczkom zrozumieć naturę ESG i zapewni praktyczną wiedzę o wymogach regulacyjnych związanych z tym obszarem. Uczestniczki i uczestnicy programu dowiedzą się, jak włączać rozwiązania z zakresu ESG do strategii biznesowej oraz w jaki sposób zrównoważony rozwój może stać się narzędziem wzmacniania przewagi konkurencyjnej poprzez m.in. mitygację ryzyk ESG i wykorzystaniem szans jakie daje światowa transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie informacje o programie, który w całości będzie realizowany w języku angielskim, można znaleźć w broszurze dostępnej tutaj >>

Zgłoszenia do programu odbywają się poprzez formularz dostępny tutaj >> 

Program Strategy and Leadership in the Age of ESG będzie realizowany w formule hybrydowej: stacjonarnie w Warszawie i Lozannie oraz online. Wśród wykładowczyń i wykładowców są wybitni eksperci i ekspertki reprezentujący IMD, przedstawiciele_ki Climate Governance Initiative oraz liderki i liderzy biznesu:

 • Salvatore Cantale – Professor of Finance at IMD
 • Susan Goldsworthy – Affiliate Professor of Leadership, Communications and Organizational Change at IMD
 • Karina Litvack – Non-Executive Director Eni S.p.A. (na zaproszenie Chapter Zero Poland)
 • Lorenzo Massa – Professor at the Business School Aalborg University (AAU), Managing Director of the Business Design Lab at AAU
 • Markus Meadler – Executive and academic leadership in Higher Ed
 • Irena Pichola – Partner,  Partner, Sustainability Consulting Central Europe Leader, Global Lead on Climate Bold Play in Public Sector, Deloitte
 • Karl Schmedders – Professor of Finance at IMD, passionate about ESG
 • Michael Yaziji – Professor of Strategy and Leadership at IMD

Więcej informacji na temat wykładowców i wykładowczyń oraz zakres tematyczny programu dostępne jest w broszurze tutaj >>

źródło: informacja własna