EFRAG publikuje pierwszy zestaw objaśnień dot. ESRS

Uruchomiona przez EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) “ESRS Q&A Platform” zawiera wskazówki i objaśnienia dotyczące wdrażania European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Dokument z objaśnieniami jest pogrupowany na sekcje dotyczące poszczególnych standardów: przekrojową, środowiskową, społeczną, zarządczą.

Na 31 stycznia 2024 r. najwięcej pytań dotyczyło standardów przekrojowych (38%) i środowiskowych (22%). Ponad 40% zapytań złożyli raportujący lub stowarzyszenia branżowe, w następnej kolejności użytkownicy informacji na temat zrównoważonego rozwoju (15,4%) oraz podmioty świadczące usługi atestacyjne (8%).

EFRAG planuje wydawać zbiór objaśnień co kwartał.

Dokument jest dostępny tutaj>>.

Źródło: efrag.org