Fundacja PFR partnerem wspierającym Chapter Zero Poland

Fundacja PFR została partnerem wspierającym programu Chapter Zero Poland, którego rolą jest wpieranie członków i członkiń rad nadzorczych oraz zarządów w rozwijaniu wiedzy i kompetencji z zakresu roli biznesu w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Koordynatorem programu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dzięki dołączeniu naszej Fundacji do Programu Chapter Zero Poland, będziemy wspólnie z ekspertami szerzyć świadomość skutków zmian klimatycznych dla biznesu. Cieszę się, że jako członkini Komitetu sterującego projektu, mogę czerpać z ogromnej wiedzy eksperckiej liderów różnych branż i implikować ją do działań Fundacji, a jednocześnie dzielić się własnym doświadczeniem – mówi Magdalena Grzankowska, prezes Fundacji PFR

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy. Cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości. Angażując się w Chapter Zero Poland jako Partner wspierający, Fundacja wypełnia swoje cele statutowe w zakresie wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego.

Czytaj więcej na temat Fundacji PFR TUTAJ >>

Poznaj partnerów programu Chapter Zero Poland >>