Karta wyników rad nadzorczych i zarządów od Chapter Zero (UK)

Chapter Zero z Wielkiej Brytanii przygotowało narzędzie do mierzenia poziomu zaawansowania rad nadzorczych i zarządów w dążeniach na rzecz zmniejszenia emisji oraz budowania odporności firmy na zmiany klimatu. Kwestionariusz oceny składa się z 20 pytań podzielonych na 4 kategorie: przywództwo, własność, strategia i mierzenie.

Informacja o uzyskanych wynikach generowana jest automatycznie zaraz po udzieleniu odpowiedzi. Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.

Dlaczego warto korzystać z karty wyników:

  • Narzędzie pozwala na poznanie, w jaki sposób rada/zarząd odpowiadają na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.
  • Pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ustalania priorytetów i w zadawaniu właściwych pytań w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu.
  • Może wesprzeć dyskusję dotyczącą klimatu na poziomie rady/zarządu.
  • Może pomóc w zidentyfikowaniu luk, barier czy odmiennych poglądów, które należy przedyskutować.

Jak to działa?

Aby otrzymać ocenę zaawansowania, należy odpowiedzieć na 20 pytań. Mają one pomóc w ocenie skuteczności radzenia sobie przez radę nadzorczą z przejściem do zera netto i budowaniem odporności na wpływy klimatyczne.

Po zakończeniu kwestionariusza na podany adres email zostanie wysłany plik PDF z wynikami, który można wykorzystać w dyskusji z radą nadzorczą. Podane przez respondentów informacje, w tym adres e-mail i otrzymana punktacja zostaną odpowiednio zabezpieczone i nie są nigdzie ujawniane. Wyniki zbiorcze wykorzystane do analizy danych nie będą powiązane z daną firmą.

Wypełnij kwestionariusz >>

źródło: Chapter Zero (UK)