Komentarz Climate Governance Initiative do opracowywanych ram TNFD

Climate Governance Initiative opublikowała komentarz do czwartego (v0.4) i ostatecznego projektu ram Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Climate Governance Initiative uznaje nieodłączne powiązania między klimatem a przyrodą oraz fakt, że rozwiązanie kryzysów w tych obszarach, ma zasadnicze znaczenie dla możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Inicjatywa, którą w Polsce reprezentuje program Chapter Zero Poland, uznaje ważną rolę biznesu: rad nadzorczych i zarządów, które kierują swoimi firmami, w dążeniu do świata przyjaznego przyrodzie (nature – positive) oraz potrzebę uwzględnienia przyrody w strategiach biznesowych.

Lokalne odsłony Climate Governance Initiative (w tym Chapter Zero Poland) wspólnie odpowiedziały na te konsultacje, udzielając zdecydowanego wsparcia Sekretariatowi TNFD w przewodniczeniu pracom nad ustanowienie globalnego standardu ujawniania informacji związanych z przyrodą.

Przeczytaj odpowiedź na konsultacje przesłaną przez Climate Governance Initiative >>