Kształtowanie strategicznego podejścia zarządów do zmian klimatu – przewodniki dla liderów biznesu

Najbliższe 10 lat jest decydujące w walce ze zmianami klimatu, a wybory dokonane w ciągu tej dekady będą miały wpływ na świat przez kolejne stulecia. Ważne jest, aby liderzy biznesu byli ambasadorami działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w swojej organizacji i poza nią. Aby wspierać tych liderów Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative, we współpracy z firmą doradczą Deloitte, opracowały przewodniki, które pomogą wyposażyć ich w wiedzę i zasoby potrzebne do podjęcia znaczących kroków w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Zmiany klimatu to kryzys o zasięgu globalnym, który wpłynie na każdą osobę na Ziemi i stanowi wyzwanie wymagające współpracy w sektorze publicznym, prywatnym oraz finansowym. Liderzy biznesu odgrywają bardzo ważną rolę w przejściu na gospodarkę o zerowej emisji netto i mają wyjątkową pozycję, która umożliwia im wykorzystanie swoich zasobów do współpracy i wprowadzania innowacji w zakresie zrównoważonych rozwiązań w różnorodnych branżach i dyscyplinach.
Rady nadzorcze i zarządy odgrywają kluczową rolę w kierowaniu przedsiębiorstwami i rynkami w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Wyznaczają priorytety dla organizacji, zapewniając, że długofalowe efekty są uwzględniane w bieżącym procesie decyzyjnym. Rady nadzorcze muszą być odpowiednio wykształcone, aby zadawać właściwe pytania – wiedzieć, na co naciskać, o co pytać i znać tę dobrą odpowiedź. Celem opracowania przewodników było zebranie najlepszych praktyk od osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach (oraz radach dyrektorów), którzy którzy już teraz są liderami aby wspierać ich i innych w dalszym rozwoju i podnosić poprzeczkę dla osiągania pozytywnych rezultatów.

Przewodniki opublikowane przez CGI i WEF we współpracy z Deloitte prezentują spostrzeżenia przewodniczących rad nadzorczych i zarządów prowadzących działania na rzecz klimatu, pokazują, w jaki sposób kluczowe grupy interesariuszy reagują na przyszłość napędzaną klimatem i pomagają przewodniczącym osobom odpowiedzialnym zrozumieć mapę drogową do dekarbonizacji. Każda z publikacji zawiera krytyczne pytania, które przewodniczący i członkowie zarządów oraz rad nadzorczych powinni zadawać sobie nawzajem oraz swoim zespołom wykonawczym.

Spojrzenie liderów na działania dla klimatu

Spojrzenie liderów spółek na działania dla klimatu zawiera podsumowanie najważniejszych informacji z wywiadów z 16 członkami społeczności przewodniczących zarządów (prezesów) Światowego Forum Ekonomicznego na temat działań dla klimatu. W materiale przedstawiono kluczowe kwestie i najlepsze praktyki członków zarządu w zakresie strategii, oceny ryzyka i szans, interesariuszy, kompetencji zarządu i działań związanych z klimatem. Przewodnik dostarcza odpowiedzi na pytania, które osoby odpowiedzialne (zasiadające w organach nadzorczych i zarządczych ) za kwestie klimatyczne powinny zadać sobie w dyskusji o klimacie.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim) >>

Przewodniku po interesariuszach klimatycznych

W przewodniku po interesariuszach klimatycznych dla przedstawicieli władz spółek zwrócono uwagę na to, jak kluczowe grupy interesariuszy reagują na zmiany klimatu obecnie i jak mogą reagować w przyszłości. Przewodniczący rad nadzorczych i zarządów muszą być świadomi różnorodnych zagrożeń ekonomicznych i egzystencjalnych, jakie niosą ze sobą reakcje zainteresowanych stron na zmiany klimatu, zarówno przewidywane, jak i nieprzewidziane. Przewodnik zawiera narzędzia, dzięki którym decydenci w firmach mogą rozważyć potencjalne reakcje o dużym wpływie na działalność ich firmy i lepiej zrozumieć, w jaki sposób interesariusze wpływają na siebie nawzajem. Dokument pomaga poruszać się w zawiłościach zróżnicowanej sieci interesariuszy i podkreśla krótkoterminowe kompromisy, które zarządy i rady będą musiały robić.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim) >>

Przewodnik po dekarbonizacji

Przewodnik po dekarbonizacji dla władz spółek koncentruje się na roli przewodniczących i zarządów w opracowywaniu solidnej strategii łagodzenia skutków zmian klimatu. Dokument zawiera podstawowe informacje i fundamentalną wiedzę na temat tego, dlaczego firmy muszą stawić czoła zmianom klimatycznym oraz przedstawia mapę drogową do rozwoju organizacji (dobrego prosperowania ) w gospodarce niskoemisyjnej. Opierając się na globalnych studiach przypadków, przewodnik pokazuje zagrożenia wynikające z niepodejmowania działań na rzecz klimatu oraz prezentuje szanse wynikające z osadzenia kwestii klimatycznych w strategii firmy.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim) >>

Czytaj więcej >> 

źródło: Climate Governance Initiative