„Lider_ka musi wywierać wpływ”. Chapter Zero Poland na PRECOP 27 w Katowicach

W dniach 18 – 19 października w Katowicach odbyła się konferencja PRECOP 27, której celem było przygotowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk na Szczyt Klimatyczny w Egipcie (COP27). Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji było organizowane w ramach programu Chapter Zero Poland spotkanie „Liderzy i liderki biznesu wobec bierności klimatycznej”. W panelu wzięli udział Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Iva Georgijew i Filip Gorczyca, zasiadający w radzie programu.

PRECOP 27 to dwudniowe wydarzenie pełne paneli, rozmów i spotkań zorganizowanych z udziałem ponad stu prelegentów, na którym nie zabrakło reprezentacji biznesu, nauki, instytucji, przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych oraz polityków unijnych. Wszystko po to, aby w toku dialogu, wypracować wspólne stanowisko różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas światowego Szczytu Klimatycznego, który już w listopadzie br. odbędzie się w Szarm el-Szejk w Egipcie (UN Climate Change Conference 2022 – COP27). Wynikiem PRECOP 27 będzie także „biała księga” konferencji – opracowanie zawierające główne wnioski, wskazania i rekomendacje, które ujrzą światło tuż przed rozpoczęciem COP27 w Egipcie. Rekomendacje PRECOP 27 w Katowicach zostaną przesłane do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, polskiej delegacji na COP27, agend i programów ONZ właściwych w zakresie poruszanej tematyki, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz klimatycznych organizacji młodzieżowych.

Chapter Zero Poland w Katowicach 

19 października, w drugim dniu konferencji PRECOP27, Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Deloitte i Bankiem BNP Paribas, zaprosiło osoby zasiadające w zarządach i radach nadzorczych firm do udziału w spotkaniu poświęconym roli i konieczności zaangażowania się liderów i liderek biznesu w działania, które mogą przyspieszyć transformację energetyczną firm.

Spotkanie w imieniu Climate Governance Initiative otworzyła krótką prezentacją Silvia Stefini, przewodnicząca Chapter Zero Italy.

Prezentacja była wstępem do rozmowy z udziałem przedstawiciela i przedstawicielek rady Chapter Zero Poland Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas, Ivy Georgijew – przewodniczącej Rady Nadzorczej Deloitte CE oraz Filipa Gorczycy – członka Rady Nadzorczej CCC, którą poprowadził Daniel Kiewra, ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Uczestnicy i uczestniczki zwracali uwagę na rolę rad nadzorczych, jako tych, którzy nadają ton w rozwoju przedsiębiorstwa, podkreślając to jak ważna jest świadomość problemu i ciągłe zwiększanie kompetencji osób zasiadających w tych organach. Wskazano również na konieczność dostosowania argumentów adekwatnych dla różnorodnych grup odbiorców – inne argumenty mogą przemówić i przekonać do zmiany zarządy, menadżerów, inne partnerów z łańcucha dostaw czy odbiorców naszych usług.

Szczególną uwagę poświęcono także akcjonariuszom spółek i nie pominięto wspierającej roli technologii w skutecznej transformacji biznesu. Zapis rozmowy pojawi się w formie podcastu w kanałach Chapter Zero Poland.

Najistotniejsze tematy poruszone w ramach konferencji

Jednym z najistotniejszych zagadnień poruszanych podczas PRECOP 27 była transformacja energetyczna, której różne oblicza przedstawione zostały w ramach wielu paneli, a także w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG7) oraz Energy Progress Report. Kwestie te poruszył również w swoim wystąpieniu Jens Wandel, dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS), specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Reform w latach 2018-2021, który zachęcał, by transformacji energetycznej i drogi w kierunku neutralności klimatycznej nie postrzegać wyłącznie w kategorii kosztów, ale przede wszystkim korzyści w różnych sferach życia:

Mówiąc o inwestycjach klimatycznych rzadko zwracamy uwagę na to, że przynoszą one także korzyści społeczne, zdrowotne, edukacyjne, sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy. Nie doceniamy tego, że nie tylko redukujemy poziom emisji CO2, ale w istocie inwestujemy w lepsze korzystanie z energii, w naszą przyszłość, w poprawę jakości życia – mówił Wandel.

Ekspert UNOPS przekonywał także, że transformacja w kierunku OZE to najlepsza strategia do zażegnania tego kryzysu: „Wysokie ceny energii sprawiają, że energia ze źródeł odnawialnych jest dziś bardzo konkurencyjna, nie tylko ze względu na ceny, ale również konkurencyjna w sytuacji kryzysu bezpieczeństwa, z którym się borykamy”. Ekspert podkreślił również, że odbudowa zniszczonej, ukraińskiej infrastruktury energetycznej powinna być prowadzona w zgodzie z celami klimatycznymi, tj. w kierunku energetyki odnawialnej.

Kolejnym ważnym punktem spotkania była debata na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), na której eksperci skupili się na próbie odpowiedzenia na pytanie, czy polska gospodarka jest już gotowa na wdrożenie GOZ. Przedmiotem dyskusji były również: globalny problem plastiku, alternatywy dla tworzyw sztucznych, system kaucyjny, problem nietrwałości produktów oraz znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej.

O roli, zakresach działań i perspektywach wielostronnych banków rozwoju, a także oczekiwaniach inwestorów, strategii sektora finansowego i roli legislacji w kontekście globalnych aktywów finansowych dyskutowali uczestnicy debaty poświęconej zielonemu finansowaniu. W panelu nie zabrakło także nawiązania do sytuacji społeczno-politycznej i wojny w Ukrainie.

– Zielone inwestycje ucierpią mniej niż inne na skutek turbulencji spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę. Gdybyśmy byli dalej zaawansowani w zielonej transformacji, to związane z wojną wielkie zawirowania na rynku nośników energii, zwłaszcza gigantyczna podwyżka ich cen, nie dotknęłaby nas tak bardzo, jak to się stało – przekonywał Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska

Drugi dzień konferencji PRECOP 27 rozpoczął panel pt. Biznes wobec zielonej rewolucji, którego uczestnicy pochylili się nad takimi zagadnieniami jak: cele klimatyczne a działalność przedsiębiorstw, waga Szczytów Klimatycznych w walce ze zmianami klimatu czy też ekologia w strategii biznesowej. Największy nacisk w dyskusji położono jednak na kwestię klimatycznych wyzwań dla biznesu w świetle gospodarczych konsekwencji pandemii, wojny w Ukrainie oraz procesów deglobalizacyjnych:

– Żyjemy w czasach, w których rzeczywistość jest trudna do przewidzenia. Jedno jest jednak pewne, że powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii nie będzie – mówił prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek komitetu sterującego Chapter Zero Poland.

Na panelu pojawiły się też pytania o losy zainicjowanej jeszcze przed pandemią transformacji gospodarki, która ma powstrzymać niekorzystne zmiany klimatu. Zdaniem rektora SGH, w kontekście działań na rzecz klimatu ludzkość stanęła już przed ścianą i nie ma innej drogi, jak tylko podjęcie konkretnych kroków:

– Brak radykalnych działań na rzecz klimatu, brak edukacji klimatycznej, będzie najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać – ostrzegał prof. Wachowiak.

Potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w tym kierunku podkreślił również podczas dyskusji Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte:

– Nie ma ani chwili do stracenia. Jest potrzeba działań i nie możemy ich odkładać. Na szczęście świadomość tego, że musimy zrobić co do nas należy, tu i teraz, jest coraz większa”. Zdaniem eksperta czynnikiem popychającym, zwłaszcza firmy, do działań na rzecz klimatu, będą również konsumenci i ich wybory: „Kwestie odpowiedzialności społecznej i klimatycznej mają coraz większe znaczenie dla konsumentów, ale i dla pracowników. Coraz bardziej dociera do biznesu, że inwestycje w bycie ekologicznym po prostu się opłacają – mówił Tomasz Konik.

Konferencja PRECOP 27 zgromadziła ponad 2 500 uczestników online i przeszło 1200 osób w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorami wydarzenia byli United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ skupiającej zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych. Partnerem merytorycznym spotkania została Komisja Europejska.

źródło: informacja własna, materiały prasowe