Lucyna Stańczak-Wuczyńska przewodniczącą Financial Sector HUB

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, od 2021 roku przewodnicząca Rady Chapter Zero Poland, została powołana na stanowisko przewodniczącej ustanowionego przy Inicjatywie Climate Governance, Financial Sector HUB. Objęła stanowisko po ustępującej dotychczasowej przewodniczącej Frnacesce Tondi Guy. 

Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska zyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie, jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich.

Financial Sector HUB

Financial Sector HUB działający w ramach Climate Governance Initiative, ma na celu wyposażenie osoby zasiadające w radach nadzorczych i zarządach  instytucji finansowych w niezbędną wiedzę sektorową, umożliwiającą prowadzenie dyskusji na temat kwestii klimatycznych w sali posiedzeń zarządu, a co za tym idzie inicjowanie działań na rzecz transformacji klimatycznej. Hub zapewnia wsparcie, wskazówki i możliwości wymiany dla dyrektorów stojących w obliczu specyficznych i złożonych wymagań sektora finansowego związanych ze zmianami klimatycznymi.

Poprzez wydarzenia online i stacjonarne, Climate Governance Initiative Financial Sector Hub dostarcza wsparcie, wskazówki i daje możliwości wymiany wiedzy dla dyrektorów stojących w obliczu specyficznych i złożonych wymagań sektora finansowego związanych ze zmianami klimatycznymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FINANCIAL SECTOR HUB >>

źródło: inf. własna i CGI