Make It Mandatory! FOB partnerem międzynarodowej kampanii na rzecz ujawnień środowiskowych

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynator Chapter Zero Poland – wraz z ponad 330 firmami wzywa głowy państw do podjęcia na COP15 decyzji o wprowadzeniu obowiązkowych ujawnień dotyczących bioróżnorodności.

Dołącz do apelu >>

Ponad 330 instytucji biznesowych i finansowych o łącznych przychodach przekraczających 1,5 biliona USD, wzywa  głowy państw do wyjścia poza dobrowolne inicjatywy na rzecz ochrony bioróżnorodności. Sygnatariusze kampanii #MakeItMandatory domagają się  „przekształcenia reguł gry ekonomicznej” i apelują o pilne podjęcie koniecznych działań. Kampania związana jest z rozpoczynającą się wkrótce konferencją ONZ ws. bioróżnorodności (CBD COP15), która odbędzie się 7-19 grudnia 2022 r. w Montrealu.

Organizatorzy i sygnatariusze kampanii #MakeItMandatory wzywają światowych liderów_ki do przyjęcia obowiązkowych wymogów dla wszystkich dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych w zakresie oceny i ujawniania ich wpływu i zależności od bioróżnorodności do 2030 roku.

Business For Nature, Capitals Coalition i CDP przygotowały także specjalny raport, w którym przedstawiono argumenty za wprowadzeniem obowiązkowych ujawnień dotyczących ujawnień środowiskowych. Raport dostępny jest tutaj >>

O kampanii „Make It Mandatory” szeroko piszą największe media i agencje – m.in. The Guardian czy Reuters.

Dołącz do kampanii >>

Serwis