Nauka o Klimacie: 2023 najcieplejszym rokiem w historii pomiarów

Jak informuje portal Nauka o Klimacie, Światowa Organizacja Meteorologiczna przedstawiła dane dotyczące temperatury na świecie w 2023 roku. Niestety, nie są one optymistyczne, bowiem rok ubiegły okazał się najcieplejszym w historii pomiarów.
Na świecie istnieje kilka zespołów, które zajmują się obliczaniem średniej rocznej temperatury dla całej planety. Każdy z nich posługuje się nieco inną metodologią, stąd prezentowane przez nich wyniki nie są dokładnie takie same. Niemniej jednak, wszystkie jednogłośnie potwierdzają, że rok 2023 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Uwzględniając dane dostarczone przez sześć wiodących ośrodków, Światowa Organizacja Meteorologiczna obliczyła, że globalna średnia temperatura w 2023 była o 1,45 ± 0,12°C wyższa niż w czasach przedprzemysłowych.

Jak widać, średnia temperatura w roku 2023 nie przekroczyła jeszcze progu 1.5°C powyżej temperatury z czasów przedprzemysłowych. Jednakże, coraz więcej dni w roku ma anomalię temperatury względem czasów przedprzemysłowych powyżej tej wartości. Według Copernicus Climate Change Service, w 2023 po raz pierwszy wystąpiły dni (od razu dwa), podczas których anomalia względem czasów przedprzemysłowych przekroczyła 2°C.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na portalu Nauka o Klimacie.