Nowa dyrektorka generalna FOB

Ostatnie miesiące to czas zmian w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 19 czerwca br. na trzyletnią kadencję powołany został nowy zarząd oraz komisja rewizyjna FOB, a od września br. Maria Krawczyńska-Kaczmarek, z ramienia Zarządu, podjęła się pełnienia funkcji dyrektorki generalnej i dołączyła do organizacji, aby realizować misję i wizję oraz kierować codzienną pracą zespołu. Marzena Strzelczak wspierać będzie realizację misji FOB jako doradczyni zarządu ds. DEI (Diversity, Equity, Inclusion).

Maria Krawczyńska-Kaczmarek to ekspertka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów. Jest członkinią Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF, należy także do Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Od 2017 roku do końca maja 2023 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, w Tchibo Warszawa, a w zakresie filantropii korporacyjnej w Forum Darczyńców. Prywatnie aktywnie zaangażowana społecznie, głęboko wierzy w synergię celów biznesowych i społecznych, z dewizą „po pierwsze człowiek”.

Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 r. do czerwca 2023 r., członkini zarządu FOB w latach 2015-2023, dyrektorka generalna FOB w latach 2014-2023, od 2022 r. członkini zarządu CSR Europe, pozostaje związana z organizacją w funkcji Doradczyni Zarządu ds. DEI (Diversity, Equity, and Inclusion). Odpowiada za wsparcie Zarządu i dyrektorki generalnej w nadzorze merytorycznym nad obszarem tematycznym – zarządzania różnorodnością (DEI) i funkcjonowania Karty Różnorodności w Polsce.

Prowadzi szkolenia i reprezentuje FOB podczas wydarzeń o tematyce DEI, koordynuje projekt badawczy Diversity IN Check Creative, wspiera zarząd w realizacji misji FOB.

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Sztandarową inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, skupiający ponad 60 firm. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe, a od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). FOB jest organizatorem programu Chapter Zero Poland – polskiej odsłony Climate Governance Initative powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne. Organizacja koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce – międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej, kierowaną do pracodawców szczególnie zaangażowanych w obszarze DEI.

„Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji: odpowiedzialnybiznes.pl >>

źródło: FOB