Nowa ekspercka organizacja partnerska Chapter Zero Poland

Do grona organizacji wspierających Chapter Zero Poland dołączył UNEP/GRID Warszawa, które jako Ekspercka organizacja partnerska będzie wspierać inicjatywę w przygotowaniu spotkań i materiałów dla uczestników_czek działań. Pierwsze spotkanie organizowane z udziałem ekspertów nowej organizacji partnerskiej planowane jest na marzec 2022 roku.

Chapter Zero Poland w 2021 roku

Chapter Zero Poland, zostało uruchomione w 2021 z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie merytorycznym z Deloitte Polska. W ciągu pierwszych 7 miesięcy dołączyło prawie 80 przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych, zarządów firm w Polsce oraz eksperci_tki i przedstawiciele biznesu.

Zorganizowane zostały 3 spotkania dla członkiń i członków Chapter Zero Poland, m.in. z udziałem ekspertów z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Deloitte Polska i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Uruchomiony został także newsletter oraz kampania informacyjna wokół 8 zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, które stoją u podstaw Climate Governance Initiative.

Dołącz do Chapter Zero Poland >>.  

Chapter Zero Poland jako inicjatywa oparta na międzynarodowej współpracy dostarcza wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. Działania z tego zakresu będa kontynuowane i rozwijane także w 2022 roku. Pierwsze spotkanie otwarte dla wszystkich osób zaangażowanych w Chapter Zero Poland odbędzie się 21 stycznia. 

O UNEP/GRID Warszawa

UNEP/GRID Warszawa to organizacja działająca jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej przez UN Environment Programme w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska.

Centrum zostało powołane 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Chapter Zero Poland poleca Climate Leadership 

Jednym z wiodących programów nowej Eksperckiej Organizacji partnerskiej Chapter Zero Poland jest Climate Leadership. Celem programu jest wsparcie procesów wdrażania rzeczywistych zmian wśród firm chcących realizować spójną strategię zrównoważonego rozwoju, będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i zagrożenia z nim związane.

Twórcami programu są Maria Andrzejewska Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Program Climate Leadership realizuje ideę Partnerstwa na rzecz implementacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”, powołanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe. Jego misją jest budowanie współpracy międzysektorowej i inicjowanie konkretnych przedsięwzięć realizujących w praktyce Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Właśnie trwa nabór do 3. edycji programu.

Dowiedz się więcej o Climate Leadership >>

źródło: informacja własna na podstawie UNEP/GRID Warszawa