Nowe rekordy globalnych temperatur w ciągu najbliższych pięciu lat

17 maja 2023 r. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) opublikowała raport, z którego wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat globalne temperatury prawdopodobnie wzrosną do rekordowych poziomów. Sytuacja ta będzie spowodowana wysokim poziomem gazów cieplarnianych wzmocnionym przez naturalnie występujące zjawisko El Niño.

Istnieje 66% prawdopodobieństwo, że średnia roczna globalna temperatura przypowierzchniowa w latach 2023-2027 będzie wyższa o ponad 1,5°C od poziomu sprzed epoki przemysłowej przez co najmniej jeden rok. Istnieje 98% prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden z kolejnych pięciu lat i cały okres pięcioletni będzie najcieplejszy w historii.

„Wyniki prognoz nie oznaczają, że trwale przekroczymy poziom 1,5°C określony w porozumieniu paryskim, który odnosi się do długoterminowego ocieplenia na przestrzeni wielu lat. WMO alarmuje jednak, że poziom 1,5°C będzie przekraczany tymczasowo z coraz większą częstotliwością” – powiedział sekretarz generalny WMO, prof. Petteri Taalas

„Oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach rozwinie się ocieplenie El Niño, które w połączeniu ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka spowoduje wzrost globalnych temperatur na nieznanym terytorium” „Będzie to miało daleko idące konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej i środowiska. Musimy być przygotowani” – dodał profesor Taalas.

Istnieje tylko 32% szans, że średnia pięcioletnia przekroczy próg 1,5°C, zgodnie z Global Annual to Decadal Climate Update opracowanym przez brytyjski Met Office, główny ośrodek WMO zajmujący się takimi prognozami.

Szansa na tymczasowe przekroczenie 1,5°C stale rosła od 2015 r., kiedy była bliska zeru. W latach 2017-2021 prawdopodobieństwo przekroczenia wynosiło 10%.

„Przewiduje się, że średnie globalne temperatury będą nadal rosły, oddalając nas coraz bardziej od klimatu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni” – powiedział dr Leon Hermanson, ekspert Met Office, który kierował raportem.

 

Kluczowe wnioski z raportu:

  • Średnia globalna temperatura w 2022 r. była o około 1,15°C wyższa od średniej z lat 1850-1900. Chłodzący wpływ warunków La Niña przez większość ostatnich trzech lat tymczasowo ograniczył długoterminowy trend ocieplenia. La Niña zakończyła się jednak w marcu 2023 r., a w nadchodzących miesiącach prognozowany jest rozwój El Niño. Zazwyczaj El Niño powoduje wzrost globalnych temperatur w roku następującym po jego wystąpieniu – w tym przypadku będzie to rok 2024.
  • Przewiduje się, że średnia roczna globalna temperatura przypowierzchniowa dla każdego roku w latach 2023-2027 będzie od 1,1°C do 1,8°C wyższa niż średnia z lat 1850-1900. Jest ona wykorzystywana jako punkt odniesienia, ponieważ miała miejsce przed emisją gazów cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka i przemysłu.
  • Istnieje 98% szans na to, że co najmniej jeden z najbliższych pięciu lat pobije rekord temperatury ustanowiony w 2016 r., kiedy to wystąpiło wyjątkowo silne El Niño.
  • Szansa na to, że średnia pięcioletnia w latach 2023-2027 będzie wyższa niż w ciągu ostatnich pięciu lat, również wynosi 98%.
  • Ocieplenie Arktyki jest nieproporcjonalnie wysokie. Przewiduje się, że w porównaniu ze średnią z lat 1991-2020 anomalia temperatury będzie ponad trzykrotnie większa niż w latach 2023-2027.
  • Przewidywane wzorce opadów dla średniej od maja do września w latach 2023-2027, w porównaniu ze średnią z lat 1991-2020, sugerują zwiększone opady w Sahelu, północnej Europie, na Alasce i północnej Syberii oraz zmniejszone opady w tym sezonie w Amazonii i części Australii.

Czytaj więcej >>