Nowe Wytyczne OECD dostępne także po polsku

Krajowy Punkt Kontaktowy OECD publikuje polską wersję językową nowych Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wyznaczają one standardy odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej. W zaktualizowanej wersji wiele uwagi poświęcono kwestiom due diligence.

8 czerwca 2023 r. Rada OECD przyjęła kolejną aktualizację Wytycznych OECD. Zmiany w tekście Wytycznych OECD dotyczą m.in.:

– zaleceń ws. dostosowania się do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów dotyczących zmian klimatu i różnorodności biologicznej,
– wprowadzenia oczekiwań w zakresie należytej staranności w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorstwa, finansowania, sprzedaży, licencjonowania, handlu i użytkowania technologii, w tym gromadzenia i wykorzystywania danych,
– zaleceń dotyczących wdrażania przez przedsiębiorstwa procedur należytej staranności w zakresie oddziaływania przedsiębiorstwa oraz jego relacji biznesowych związanych z korzystaniem z ich produktów i usług,
– lepszej ochrony osób i grup ryzyka, w tym również osób zgłaszających nieprawidłowości dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
zaktualizowane zalecenia dotyczące ujawniania informacji nt. odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej,
Polska wersja wytycznych OECD dostępna jest tutaj >>.

Źródło: KPK OECD