Nowe źródło informacji o klimacie

Powstała Klimatyczna Baza Wiedzy, ogólnodostępne, darmowe narzędzie online, zawierające aktualne i rzetelne źródła informacji na tematy związane ze zmianą klimatu. Baza ma służyć będzie szeroko rozumianym liderom opinii, dziennikarzom, naukowcom, politykom, ale też każdemu, kto chce wiedzieć i rozumieć więcej na temat zmiany klimatu. Jest to zbiór zweryfikowanych raportów i publikacji dotyczących klimatu, które opatrzone zostały krótkim komentarzem, ułatwiającym zrozumienie często niełatwych w odbiorze naukowych treści. Projekt wspierają eksperci i ekspertki z ponad 10 organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich zajmujących się kwestiami dezinformacji i zmiany klimatu.

Dezinformacja klimatyczna coraz większym problemem

Według najnowszego badania Instytutu Spraw Publicznych „Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków” niemal połowa badanych spotkała się w ostatnim czasie z dezinformacją dotyczącą klimatu i polityki klimatycznej. Podatność polskiego społeczeństwa na ten rodzaj dezinformacji jest wysoka i wynika ze złożoności zagadnień związanych ze zmianą klimatu i transformacją, niewystarczającego poziomu kompetencji medialnych oraz upolitycznienia tych tematów.

Baza elementem walki z dezinformacją i denializmem klimatycznym

W czasie zalewającej Polskę fali dezinformacji klimatycznej, szczególną rolę odgrywać może rzetelne, wiarygodne, zweryfikowane i ogólnodostępne źródło informacji, z którego korzystać będą mogli zarówno liderzy opinii, jak i wszyscy obywatele. Głównym celem, jaki przyświecał powstaniu Klimatycznej Bazy Wiedzy, było zwiększanie świadomości na temat zmiany klimatu oraz walka z dezinformacją i denializmem klimatycznym. W wyniku pracy ekspertów powstało darmowe narzędzie online, zawierające aktualne i zweryfikowane źródła informacji na tematy związane ze zmianą klimatu. Raporty oraz inne publikacje każdorazowo sprawdzane są przez profesjonalną redakcję, a także – w miarę możliwości – opatrzone komentarzem, który streszcza zawartość, przekładając ją na prostszy, codzienny język.

Twórcy bazy i partnerzy

Klimatyczna Baza Wiedzy powstała z inicjatywy Purpose Climate Lab (PCL). W funkcjonowaniu bazy wiedzy o klimacie kluczowa jest bezstronność, odpowiednie zaplecze naukowe oraz profesjonalizm, które umożliwią jej właściwe działanie. Gwarantem tego jest Rada Ekspertów i Ekspertek, w skład której wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki kluczowych organizacji pozarządowych i podmiotów akademickich w Polsce.

Do tej pory zaproszenie do Rady Ekspertów i Ekspertek Klimatycznej Bazy Wiedzy przyjęli m.in. przedstawiciele organizacji WWF,  Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Collegium Civitas), Polski Alarm Smogowy, Nauka o klimacie, Forum Energii, Climate Strategies Poland, Heal Polska, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Instrat, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Demagog.

Nad zawartością Bazy pracuje Redakcja, w skład której wchodzą Barbara Rogala, dziennikarka zajmująca się problematyką związaną ze zmianami klimatu oraz Marcin Osuch, biolog Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz popularyzator nauki w ramach podcastu Faceci w Kitlach.

Link do bazy: www.klimatycznabazawiedzy.org

Baza wiedzy o klimacie dla liderów_ek biznesu

Na stronie Chapter Zero Poland, znajdą również bazę wiedzy, którą jest na bieżąco uzupełniana o informacje związane ze zmianami klimatu. Są tam zamieszczane materiały ważne przede z perspektywy osób zarządzających i nadzorujących działania biznesu.

Odwiedź Bazę wiedzy Chapter Zero Poland >> 

źródło: inf. pras., inf. własna