Nowy kurs CGI dla członków zarządów i rad nadzorczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do realizacji nowego, darmowego kursu CGI na temat zmiany klimatu i zarządzania polityką klimatyczną w firmie.
Przejście kursu zajmuje mniej niż 30 minut i stanowi niezbędny punkt wyjścia do przygotowania się do dyskusji na posiedzeniach zarządu oraz podejmowania decyzji dotyczących transformacji klimatycznej. Kurs obejmuje:

➡ zarządzanie ryzykami klimatycznymi,
➡ najnowszą naukę o klimacie,
➡ globalne zasady i procesy, które mają wpływ na biznes,
➡ obowiązki ujawniania informacji klimatycznych,
➡ zasady Światowego Forum Ekonomicznego dotyczące skutecznego zarządzania klimatem.

Kurs jest dostępny w języku angielskim TUTAJ>>.