Nowy zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynator programu Chapter Zero Poland, a zarazem największa i najdłużej działająca w Polsce organizacja zajmująca się CSR, ESG i zrównoważonym rozwojem, powołała na trzyletnią kadencję nowy skład zarządu. Do postawionych przed nim zadań należą m.in. dalszy rozwój poszczególnych programów i inicjatyw FOB oraz umocnienie pozycji rynkowej organizacji. 

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 19 czerwca br. Na trzyletnią kadencję powołany został nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kadencja 2023-2026:

  • Robert Adamczyk, Doradca ds. środowiska w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju –  nowo powołany członek Zarządu FOB 
  • Joanna Gorczyca, Dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU S.A. – kontynuacja funkcji członkini Zarządu FOB
  • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Ekspertka ESG, MKK Solutions – nowo powołana członkini Zarządu FOB
  • Monika Kulik, Ekspertka ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska – kontynuacja funkcji członkini Zarządu FOB
  • Waldemar Olbryk, Prezes Archicom S.A. – nowo powołany członek Zarządu FOB
  • Irena Pichola, Partnerka, Liderka zespołu Sustainability & Economics Consulting CE w Deloitte – kontynuacja funkcji członkini Zarządu FOB
  • Michał Popiołek, Dyrektor zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej mBanku – nowo powołany członek Zarządu FOB.

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia nie powołało Prezesa_ki Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Skład Komisji Rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kadencja 2023-2026:

  • Przemysław Oczyp, Partner, KPMG – kontynuacja funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
  • Bartłomiej Remisko, Kurator literatury i projektów polsko-żydowskich w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku – kontynuacja funkcji członka Komisji Rewizyjnej,

Tomasz Trabuć, Doradca, SOS Children Vilages International – kontynuacja funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Bardzo dziękuję Koleżankom, z którymi miałam możliwość współpracy w Zarządzie podczas ostatniej kadencji: Joannie Gorczycy, Monice Kulik, Irenie Picholi, Izabeli Rakuć-Kochaniak i Katarzynie Teter. Za ten czas, pewnie najtrudniejszy z możliwych, pełen wyzwań, a zarazem tak bardzo otwierający na nowe możliwości działań i partnerstw w zakresie ESG. To ważny okres w życiu organizacji, której historia  jest  zarazem historią tego, jak zmieniało się na przestrzeni ponad dwudziestu lat, podejście do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem – zarówno w otoczeniu biznesowym, regulacyjnym, jak i szerzej w naszym społeczeństwie. Jestem przekonana, że przed Forum rysuje się przyszłość pełna nowych możliwości. Serdecznie gratuluję wszystkim Osobom powołanym na nową kadencję w naszej organizacji. Jestem pewna, że wszechstronne kompetencje członkiń i członków Zarządu będą rzeczywistym, mocnym  wsparciem w dalszym rozwoju Forum.   A wyzwania, które tak dobrze wszyscy widzimy,  motywacją do dalszego rozwoju największej i najdłużej działającej w Polsce organizacji, która kwestiami ESG zajmuje się w kompleksowy sposób od ponad dwudziestu lat. Jestem przekonana, że FOB będzie z powodzeniem kontynuował swoją misję, inspirując biznes, który zmienia świat i łącząc ludzi, którzy zmieniają biznes – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  ustępująca ze stanowiska prezeski Forum.

Rozwój zainteresowania, wagi, realnego wdrażania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG jest bezprecedensowy w historii. To stawia przed nami ogromny obowiązek dalszej edukacji, inspirowania, ale i zapewnienia ciągłej wymiany doświadczeń i wiedzy w tym zakresie. Możemy odegrać unikatową rolę łącząc największe grono firm partnerskich w historii FOB-u, które budują z nami tę organizację – to ponad 60-ciu liderów zrównoważonego rozwoju, a wierzę, że kolejne firmy będą chciały dołączyć do tego grona. Zarządy i rady nadzorcze obecne w dyskusji o wyzwaniach klimatycznych w ramach prestiżowej inicjatywy Chapter Zero Poland swoim zaangażowaniem potwierdzają wagę tego tematu i zachęcają do realnej zmiany w biznesie – zarówno wewnątrz własnych organizacji, jak i na zewnątrz – w całym łańcuchu wartości. Cieszę się i jestem dumna, że będąc związana z organizacją od prawie 20 lat mogę kontynuować tę misję w tak bezprecedensowych czasach. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i wkład w rozwój  FOB-u osobom, które po wielu latach ustępują z pełnienia dotychczasowych funkcji: Marzenie  Strzelczak, dotychczasowej prezesce FOB, Izabeli Rakuć-Kochaniak, członkini Zarządu, Dyrektor ds. CSR w Grupie Veolia i Członkini Zarządu Fundacji Veolia Polska oraz Katarzynie Teter, członkini zarządu FOB. Jednocześnie dziękuję nowym członkiniom i członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za chęć współpracy na rzecz upowszechniania zasad zrównoważonego rozwoju w firmach w Polsce i realizacji strategii naszej organizacji mówi Irena Pichola, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i ESG.

Do sztandarowych inicjatyw FOB należy Program Partnerstwa, skupiający firmy-liderów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jednym z filarów Programu Partnerstwa FOB jest edukacja oraz wspieranie firm członkowskich w reagowaniu na stojące przed nimi kluczowe wyzwania w obszarze ESG. W ramach programu FOB organizuje m.in. szkolenia, webinary, spotkania networkingowe. Umożliwia dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.

Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development i jest  jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce. FOB jest organizatorem Chapter Zero Poland, zainicjowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne programu rozwoju kompetencji zarządów i rad nadzorczych w zakresie zmian klimatu. Organizacja koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce, międzynarodową inicjatywę na rzecz budowania włączających miejsc pracy, funkcjonującej pod patronatem Komisji Europejskiej. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji.

Więcej informacji o Forum Odpowiedzialnego Biznesu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/.

źródło: materiały prasowe