O działaniach biznesu i dla biznesu na COP26

Trwa 26. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP 26. Zapraszamy do krótkiego podsumowania wybranych wydarzeń z pierwszego tygodnia, które mogą być szczególnie interesujące z perspektywy osób nadzorujących i zarządzających działaniami przedsiębiorstw.

  1.     Przemówienie Sir Davida Attenborough do światowych przywódców na COP26

COP26 to czas kluczowych wystąpień, podczas których nieustannie podkreślona zostaje rola państw i liderów w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Sytuacja w wielu miejscach na świecie staje się trudna ze względu na nieprzewidziane zjawiska pogodowe i pogarszającą się w konsekwencji jakość życia. Sir David Attenborough w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na możliwości, jakie mamy jako obywatele świata, aby zahamować dalsze zmiany klimatu. Powinniśmy nawoływać liderów do działań motywowanych nadzieją na sukces podjętych wysiłków. Sir Attenborough podkreślił istotę współpracy liderów dla zrównoważonej przyszłości planety – “If working apart we are a force powerful to destabilise our planet, surely working together we are powerful enough to save it”. 

 

  1. University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership z okazji COP26 Finance Day opublikował raport Risk Sharing in the Climate Emergency: Financial regulation for a resilient, net zero, just transition wzywający decydentów, regulatorów i przemysł do współdzielenia ryzyka, aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu.

W raporcie odniesiono się do pięciu kluczowych obszarów działania dla decydentów oraz prywatnych i publicznych organów finansowych, które jeśli zostaną wdrożone, umożliwią radykalną globalną transformację gospodarki.

Zaproponowano dwadzieścia natychmiastowych działań potrzebnych wspomnianym podmiotom do rozszerzenia systemu współdzielenia ryzyka jako niezbędnej odpowiedzi na kwestie klimatu. Podkreślono konieczność integracji polityki klimatycznej i regulacji finansowych.

 Każda z grup ma do odegrania ważną rolę:

  • „Decydenci wzmacniają integrację kwestii finansowych i zrównoważonego rozwoju w ramach działań podmiotów ubezpieczeniowych.

  • Rynki finansowe poza ubezpieczeniami rozwijają kwantyfikację ryzyka związanego z klimatem, wykorzystując odpowiednie wskaźniki, narzędzia i zasoby.

  • Publiczne i prywatne organy finansowe rozszerzają system współdzielenia ryzyka w różnych systemach finansowych w celu zarządzania globalnymi i lokalnymi oraz międzypokoleniowymi zagrożeniami klimatycznymi.

  • Organy regulacyjne ds. ubezpieczeń i władze klimatyczne badają sposoby współpracy członków UNFCCC i IAIS w zakresie ryzyka klimatycznego.

  • Sektor ubezpieczeniowy to docelowy pionier ujawniania informacji klimatycznych, nadzoru ostrożnościowego i zarządzania kwestiami klimatycznymi.” 

  • Ponadto, uczelnie i organizacje pozarządowe badają rolę systemu ubezpieczeniowego w zarządzaniu ryzykiem społecznym osiągania zerowej emisyjności.”

Szczegółowe informacje o organizacji oraz raport dostępny jest TUTAJ

  1. Science Based Target Initiative wprowadził pierwszy na świecie zeroemisyjny “standard” dla przedsiębiorstw.

Jego celem jest zapewnienie wiarygodnej i niezależnej oceny celów zeroemisyjnych (ang. net zero target) wyznaczanych przez przedsiębiorstwa. Pozwoli to firmom na dostosowanie ich krótko i długoterminowych działań na rzecz klimatu do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Szczegółowe informacje znaleźć TUTAJ.