O zrównoważonych finansach z Chapter Zero Poland – 5 kluczowych wniosków

20 marca odbyło się pierwsze w tym roku otwarte spotkanie programu Chapter Zero Poland. Spotkanie zgromadziło grono kilkudziesięciu przedstawicieli_ek zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertów i ekspertek zainteresowanych tematyką zmian klimatu. Wydarzenie, poświęcone zrównoważonym finansom w kontekście wspierania transformacji klimatycznej biznesu, odbyło się w siedzibie Banku BNP Paribas, który jest partnerem strategicznym programu. Zapraszamy do zapoznania się z pięcioma kluczowymi wnioskami ze spotkania.

W imieniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu spotkanie otworzyła i powitała gości menedżerka programu Chapter Zero Poland, Agnieszka Kłopotowska. Wstęp do spotkania oraz informacje o inicjatywie przekazała Lucyna Stańczak-Wuczyńska – przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas, która od samego początku istnienia Chapter Zero Poland przewodniczy radzie programowej inicjatywy.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła się od prelekcji Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej i dyrektora Instytutu Odpowiedzialnych Finansów.

Kolejnym punktem programu był prowadzony przez Irenę Picholę, partnerkę i liderkę zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte w Polsce i Europie Środkowej, panel dyskusyjny z udziałem doświadczonych ekspertów i ekspertek z zakresu finansów.

W rozmowie udział wzięli:

  • Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów,
  • prof. Monika Marcinkowska z Katedry Bankowości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, niezależna członkini rady nadzorczej ING Banku Śląskiego,
  • Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas,
  • Marek Zdanowicz, CFO, Raben Group
  • Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Zapis całej rozmowy zostanie opublikowany w formie podcastu w kwietniu.

Kluczowe wnioski ze spotkania:

  • Musimy działać teraz 

„Katastrofalne skutki zmian klimatycznych będą odczuwalne w perspektywie, która sięga poza cykl koniunkturalny, polityczny i poza horyzont technokratycznych władz, takich jak banki centralne. W przypadku stabilności kredytowej mowa jest o granicach cyklu kredytowego, czyli między pięć a dziesięć lat. Może okazać się, że gdy zmiany klimatyczne staną się kwestią decydującą o stabilności finansowej i ekonomicznej może być już za późno, aby zacząć podejmować konkretne działania. Pierwszym momentem, w którym dostrzeżono rolę instytucji finansowych w zrównoważonym rozwoju było podpisanie porozumienia paryskiego w 2015 r. Instytucje finansowe mogą wspierać pozytywną dla przyrody transformację w kierunku zero emisyjności. Sektor finansowy znajduje się na początku łańcucha wartości dla sektora przemysłowego i dlatego powinien stosować wykorzystać swoje wpływy finansowe, aby przyspieszyć przejście tego łańcucha wartości na zrównoważony rozwój” – wskazywał w swoim wystąpieniu Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów.

  • Musimy działać wspólnie

W Polsce pojawia się coraz więcej inicjatyw, które zajmują się zrównoważonymi finansami, jednak aby osiągnąć zamierzone rezultaty powinny one łączyć siły i wspólnie działać na rzecz założonych celów. Służyć może temu m.in. powołana w listopadzie 2021 r. przez Ministerstwo Finansów Platforma Zrównoważonych Finansów. Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego podkreśliła, że platforma jest przestrzenią dla reprezentantów wszystkich branż z rynku kapitałowego i społeczeństwa obywatelskiego oraz administracji publicznej. Platforma ta stanowić ma w założeniu forum dyskusji i podejmowania decyzji na temat strategicznych kierunków rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Tylko wspólny dialog pozwoli zidentyfikować najważniejsze obszary, w których potrzebne są zmiany regulacyjne, podjęcie działań czy wsparcie inicjatyw, które już mają miejsce na rynku.

W ramach programu Chapter Zero Poland planowane jest podejmowanie działań o charakterze włączającym i wspierającym rozwój wiedzy na temat zrównoważonego finansowania wśród wszystkich interesariuszy zaangażowanych w procesy transformacyjne.

  • Emisyjność staje się wskaźnikiem konkurencyjności

Jarosław Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas, tłumaczył dlaczego rola sektora bankowego w transformacji klimatycznej jest tak istotna. Podkreślał, że banki i przedsiębiorstwa są obecne w łańcuchach dostaw, dlatego jeśli na najwyższych poziomach tych łańcuchów jest jasna deklaracja o podejmowanych działaniach w kierunku gospodarki net zero, czyli m.in. o ograniczeniu śladu węglowego, to  przyczynia się ona do budowania przewagi konkurencyjnej . Nie wystarczy, że biznes jest dobrej jakości czy jest atrakcyjny cenowo – może przegrać z innymi krajami, jeśli nie będzie miał niskiego śladu węglowego. Dlatego rola sektora finansowego w finansowaniu zielonej transformacji jest konieczna. Banki są tam, gdzie rozpoczynają się niezbędne inwestycje, gotowe udzielać wsparcia finansowego tym inicjatywom, które mogą finalnie prowadzić do spowolnienia zmian klimatycznych.

  • Zrównoważone finansowanie wspiera usystematyzowanie działań ESG

Marek Zdanowicz, CFO Raben Group, pozytywnie ocenia decyzję firmy o skorzystaniu z zielonego dofinansowania, dodając jednak, że był to duży wysiłek dla Grupy, ponieważ działania z zakresu zrównoważonego rozwoju wymagają zaangażowania wielu osób i wiele procesów musi się dziać równocześnie. odjęte działania pomogły bardziej usystematyzować działania Raben Group z zakresu zrównoważonego rozwoju, naturalnie popychając do podejmowania kolejnych kroków, m.in. w postaci akceptacji celów dekarbonizacji grupy w Science Based Targets Initiative. Ekspert zwrócił również uwagę, że proces ubiegania się o kredyt powiązany z celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju może pomóc w upowszechnianiu informacji odnośnie celów pozafinansowych, które są czymś nowym w organizacji. Powiązanie tych celów z konkretnymi zobowiązaniami finansowymi może zwiększać zaangażowanie w ich realizację.

  • Konkretna rola rady nadzorczej

Prof. Monika Marcinkowska z Katedry Bankowości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, niezależna członkini rady nadzorczej ING Banku Śląskiego, zwróciła uwagę na kluczową rolę rad nadzorczych w uwzględnianiu zagadnień związanych z ryzykiem klimatycznym w strategiach firm. Ekspertka podkreślała, że rady powinny patrzeć na kwestie klimatyczne oraz ogólnie na kweste ESG, czysto biznesowo. i oceniać jakie realne ryzyko kryje się pod „tymi literami” w firmie. Kluczowa w tym aspekcie jest właściwa ocena ryzyka, a także przemyślane i rozsądne zarządzanie nim. 

Prof. Marcinkowska podkreśliła, że rady nadzorcze powinny zwracać uwagę na szerokie i interdyscyplinarne kompetencje osób zatrudnionych w organizacji, które zajmować się będą kwestiami zrównoważonego rozwoju. Zalecała, że aby działania firm z tego zakresu były efektywne, należy umiejscowić temat ESG znacznie szerzej, niż tylko w jednym departamencie. Wiedza na temat czynników powinna być jej zdaniem obecna na wielu szczeblach organizacji. 

“Nie można poprzestawać na tym, że organizacja ma wyznaczony cel. Należy się upewnić, że jest wyznaczona ścieżka dojścia do danego celu i konkretny pomysł na transformację. Ważne, aby to nie były czcze przechwałki tylko działanie oparte na danych, faktach i nauce” – podkreśliła na koniec prof. Marcinowska

O Chapter Zero Poland

Spotkanie zostało zorganizowane przez Chapter Zero Poland, koordynowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu ze wsparciem merytorycznym Deloitte Polska. Program ten jest częścią powołanej przez światowe forum ekonomiczne – Climate Governent Initiative, której celem jest wsparcie rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek w temacie przeciwdziałania zmianom klimatu. Na całym świecie funkcjonuje już 23 lokalnych oddziałów CGI. Partnerem strategicznym programu jest Bank BNP Paribas, partnerem wspierającym Fundacja PFR.

Poznaj partnerów programu >>

Odwiedź bazę wiedzy >>

źródło: informacja własna