Relacja z pierwszego otwartego spotkania Chapter Zero Poland

21 stycznia odbyło się otwarte spotkanie Chapter Zero Poland, poświęcone roli i uwarunkowaniom dobrej komunikacji oraz współpracy między radami nadzorczymi i zarządami w kontekście realizacji działań na rzecz klimatu. Punktem wyjścia do spotkania była inicjatywa Science Based Targets, a kulminacją debata ekspertów i ekspertek zasiadających w zarządach i radach nadzorczych.

Spotkanie otworzyła Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która opowiedziała o planach inicjatywy Chapter Zero Poland na najbliższe miesiące. Przede wszystkim zwróciła uwagę na uruchomione 19 stycznia badanie “Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” i plany ogłoszenia wyników tego badania podczas Targów CSR, 25 maja w Warszawie.

Weź udział w badaniu >>

Następnie przedstawicielki CDP (Carbon Disclosure Prject) zaprezentowały inicjatywę Science Based Targets (SBTI).
Drugim przewodnim tematem spotkania była komunikacja między radą nadzorczą a zarządem. Wstęp do tematu, czyli roli i uwarunkowań dobrej komunikacji w radach nadzorczych i zarządach zrobił tegoroczny laureat konkursu Verba Veritatis dr Michał Rogatko, członek Chapter Zero Poland i m.in. rady nadzorczej Mostostal S.A.

Wystąpienie było wstępem do rozmowy z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych oraz zarządów zaangażowanych w inicjatywę Chapter Zero Poland.

  • Tomasz Konik – prezes zarządu Deloitte w Polsce
  • dr Michał Rogatko – członek m.in. w radzie nadzorczej Mostostal Zabrze SA
  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas
  • Marzena Strzelczak – prezeska zarządu, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Maciej Witucki – przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska, prezydent Konfederacji Lewiatan
  • Katarzyna Zawodna-Bijoch – prezeska i CEO spółki biurowej Skanska

 

źródło: informacja własna