Opublikowano ostatni tom szóstego raportu podsumowującego od IPCC

20 marca Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował ostatni tom Szóstego raportu podsumowującego. AR6 Synthesis Report, czyli raport syntetyczny podsumowuje i zestawia wiedzę zebraną w tomach 1-3 na temat zmian klimatu, ich powszechnych następstw, wynikających z nich zagrożeń, a także łagodzenia skutków i adaptacji do nich. 

Czytaj nowe podsumowanie od CGI: Co wynika z najnowszego raportu IPCC dla zarządów i rad nadzorczych? >>

W najnowszym raporcie, zatwierdzonym podczas tygodniowej sesji w Interlaken, zwraca się szczególną uwagę na straty i szkody, których już doświadczamy i które będą się utrzymywać w przyszłości, uderzając w ludzi i najbardziej wrażliwe ekosystemy. Autorzy i autorki podkreślają, że wprowadzenie działań teraz, może doprowadzić do transformacji niezbędnej dla zrównoważonego, sprawiedliwego świata.

W obecnej dekadzie konieczne jest przyspieszenie działań mających na celu dostosowanie się do zmian klimatu, aby wypełnić lukę pomiędzy istniejącą adaptacją a potrzebami. Tymczasem utrzymanie ocieplenia na poziomie 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego wymaga głębokiego, szybkiego i trwałego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach. Emisje powinny zmniejszać się już teraz, a do 2030 r. będą musiały zostać zmniejszone o prawie połowę, jeśli ocieplenie ma zostać ograniczone do 1,5°C.

Wybrane wnioski:

  • Upowszechnianie skutecznych i sprawiedliwych działań na rzecz klimatu teraz, zmniejszy straty i szkody dla człowieka oraz przyrody w przyszłości
  • Już teraz dostępne są liczne, wykonalne i skuteczne opcje ograniczania emisji gazów cieplarnianych spowodowanych działalnością człowieka
  • Działania na rzecz klimatu przynoszą dodatkowe korzyści

Kluczowe wyzwania:

  • konieczne szybkie i gwałtownie ograniczenie emisji
  • Zwiększenie skali prowadzonych działań i rozwój infrastruktury wzmacniających odporność na zmiany klimatu
  • Obniżenie globalnych emisji gazów cieplarnianych o prawie połowę do 2030 r.
  • Konieczne są działania w wielu wymiarach

Pobierz prezentację podsumowującą raport >>

Pobierz streszczenie dla decydentów >>

Czytaj więcej >>