Zapraszamy na otwarte spotkanie Chapter Zero Poland (online)

Zapraszamy do udziału w pierwszym w 2022 roku spotkaniu Chapter Zero Poland, które odbędzie się 21 stycznia (piątek) w godzinach 10.00 – 12.00 na platformie ClickMeeting.

Spotkanie będzie poświęcone roli dobrej komunikacji pomiędzy zarządami i radami nadzorczymi w kontekście wprowadzania rozwiązań, przede wszystkim, z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. Punktem wyjścia do rozmowy będzie inicjatywa Science Based Targets. Wydarzenie otwarte dla osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach. Udział w spotkaniu możliwy po wcześniejszej rejestracji.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, z wyjątkiem prezentacji reprezentującej CDP Kenzy Taoufik, poświęconej Inicjatywie Science Based Targets i Net-zero, która będzie w języku angielskim.

Termin: 21 stycznia, godzina 10.00 – 12.00

Agenda:

Temat: Rola skutecznej komunikacji pomiędzy radami nadzorczymi i zarządami w kontekście wprowadzania rozwiązań z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu, na przykładzie Science Based Targets Initiative. Prezentacje i debata ekspertów. 

 1. Powitanie i kilka słów o planach Chapter Zero Poland na 2022 rok
 2. Science Based Targets i Net-zero – Julia Koczorowska, CDP  Central and Eastern European Corporate Engagement Officer, Kenza Taoufik, CDP European Regional Lead Commit to Action
 3. Warunki wdrażania Science Based Targets w firmach w Polsce – komentarz ekspercki – Tomasz Gasiński,  Dyrektor Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte 
 4. Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem – jakimi cechami powinna się charakteryzować oraz jak należy ją poprawić, aby była możliwa realizacja zadań postawionych przed radą – dr Michał Rogatko, członek m.in. rady nadzorczej Mostostal S.A. laureat konkursu Verba Veritatis 2021
 5. DEBATA: Rola i uwarunkowania dobrej komunikacji pomiędzy radami nadzorczymi i zarządami w kontekście wprowadzania rozwiązań z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu (prowadzący dr Michał Rogatko)

Uczestnicy i uczestniczki debaty:

 • Tomasz Konik – Prezes zarządu Deloitte w Polsce
 • dr Michał Rogatko – członek m.in. w radzie nadzorczej Mostostal Zabrze SA
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas
 • Marzena Strzelczak – prezeska zarządu, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Maciej Witucki – przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska, prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Katarzyna Zawodna-Bijoch – prezeska i CEO spółki biurowej Skanska

Spotkanie skierowane do osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach. Udział w spotkaniu możliwy po wcześniejszej rejestracji>>

Spotkanie organizowane jest w ramach działań Chapter Zero Poland, opartej na międzynarodowej współpracy polskiej odsłonie Climate Governance Initiative. Inicjatywy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków_kiń rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska
Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa
Partner medialny: Rzeczpospolita

Źródłó: Informacja własna