„Podejście inwestorów kapitałowych do technologii i zmian klimatu” [PODCAST #radydlaklimatu]

Zapraszamy do wysłuchania panelu dyskusyjnego „Podejście inwestorów kapitałowych do technologii i zmian klimatu”, który odbył w ramach spotkania programu Chapter Zero Poland z dnia 20.06.2023.

W debacie udział wzięli_ły:
– Iwona Cymerman, partnerka zarządzająca funduszu FundingBox
– Małgorzata Walczak, Managing PFR GreenHub Fund of Funds
– Wojciech Pociecha, Managing Director Resource Partners

Rozmowę prowadzi Przemysław Barankiewicz.

W dyskusji zwrócono uwagę na wpływ klientów i konsumentów na inwestowanie w spółki, kierujące się założeniami ESG. Wiąże się to z niedużym ryzykiem inwestycyjnym, głównie w przypadku spółek, które swoimi działaniami zwiększają świadomość społeczną w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym. Wyjaśniono też, dlaczego spółki procesowe nie cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem rynku.

Poruszono również temat korzyści finansowych wynikających z inwestowania w ESG. Potencjał do ekspansji na nieadresowane dotąd rynki zagraniczne to jedna z zalet, wyliczanych przez prelegentów. W wyniku rozważań, goście doszli do wniosku, że climate-tech będzie naturalnym kierunkiem obranym przez private equity i venture hub. Wątki dotyczące wewnętrznych scoringów i należytej staranności w łańcuchu dostaw objaśniają specyfikę prognozowanych trendów.

Kolejnym tematem, któremu poświęcono uwagę jest słuszność listy wyłączeń dotyczącej branż znanych z negatywnego wpływu na środowisko. Za przykład posłużyły kopalnie, a wnioski w sprawie restrukturyzacji tego typu podmiotów pogłębiły rozmowę o różne aspekty ryzyka inwestycyjnego.

Po debacie pojawiły się pytania od publiczności. Wśród nich znalazły się kwestie, takie jak priorytety zielonego inwestowania, raportowanie i potencjalna zmiana w obrębie największych firm i instytucji o dużym wpływie.

Spotkanie dedykowane członkom rad nadzorczych odbyło się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. W agendzie znalazł się także panel pt. “Sektor technologii wobec szans i ryzyk klimatycznych”.