Przyjmowanie celów i strategii klimatycznych. Warsztaty dla spółek.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty w zakresie wyznaczania celów i opracowania strategii redukcji śladu węglowego. Warsztaty odbędą się we wtorek 6 lutego 2024 r. w godz. 10:00 – 13:30 w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50 w Warszawie. Na spotkanie obowiązuje rejestracja poprzez formularz: [link]

Wydarzenie organizowane jest w ramach Chapter Zero Poland i Programu Partnerstwa – inicjatyw prowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerami merytorycznymi warsztatów są Fundacja Instrat i Fundacja Climate Strategies Poland.

W pierwszej części spotkania eksperci Fundacji Climate Strategies Poland przedstawią podstawowe informacje związane z obliczaniem śladu węglowego przedsiębiorstwa, istotne z punktu widzenia nowych obowiązków sprawozdawczych na gruncie Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

W drugiej części spotkania eksperci Fundacji Instrat przedstawią najważniejsze kwestie związane z przyjmowaniem celów i strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ujawnianiem informacji o przyjętych celach. Zwrócą szczególną uwagę na konieczność dostosowania celów i strategii redukcji śladu węglowego zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wprowadzanymi przez CSRD. Ponadto omówią wymogi dla planów redukcji emisji (tzw. transition plans) wynikające z innych istotnych standardów prawnych oraz rynkowych.

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy: [link]

Do udziału w warsztatach zapraszamy w pierwszej kolejności spółki, które nie mają jeszcze ogłoszonych ilościowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Liczba miejsc jest ograniczona!