„Rady nadzorcze wciąż zbyt mało wiedzą o ESG i należy to pilnie zmienić” – relacja z Konferencji Rada Nadzorcza [VIDEO]

18 września w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się XIII edycja Konferencji Rada Nadzorcza. Tym razem wydarzenie poświęcone zostało tematyce ESG, a jednym z jego partnerów było Chapter Zero Poland. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

Głównymi wątkami poruszanymi w trakcie spotkania były m.in.: praktyczne aspekty sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych, w tym m.in.: ESG z perspektywy rad nadzorczych i biegłego rewidenta, czy adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, systemów zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Wśród panelistów i panelistek spotkania nie zabrakło przedstawicieli i przedstawicielek Chapter Zero Poland i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Swoje wystąpienia poświęcone różnym aspektom ESG przygotowali: Agnieszka Słomka- Gołębiowska, Lilianna Annam oraz Robert Adamczyk (członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W debacie „Środowisko i społeczeństwo z perspektywy rad nadzorczych” wzięły udział Lucyna Stańczak Wuczyńska (przewodnicząca Rady Chapter Zero Poland) oraz Monika Marcinkowska.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

źródło: https://konferencjarn.pl/