„Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” – ankieta w języku angielskim

Trwa pierwsze badanie Chapter Zero Poland „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu ze wsparciem Fundacji Deloitte. Badanie prowadzone jest wśród osób zasiadających w radach nadzorczych firm działających w Polsce i jest dostępne w języku polskim i angielskim. Ogłoszenie wyników i raportu z badania odbędzie się 25 maja podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Przejdź do ankiety w języku polskim >> 

Take a survey in English >> 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Fundacją Deloitte zaprasza członkinie i członków rad nadzorczych do udziału w badaniu „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”. To pierwsze badanie realizowane w ramach Chapter Zero Poland, a jego celem jest poznanie poziomu świadomość problematyki zmian klimatu wśród osób zasiadających w radach nadzorczych oraz dowiedzenie się czy i w jakim stopniu temat zmian klimatu jest obecny w działalności rad. Istotnym elementem inicjatywy jest także zbadanie potrzeb i oczekiwań zarówno członków_kiń rad nadzorczych jaki przedsiębiorstw w zakresie działań proklimatycznych. Wyniki prac badawczych pozwolą na opracowanie diagnozy bieżącej sytuacji w tych obszarach w Polsce, jak również na zaproponowanie przez Chapter Zero Poland działań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych członkiń i członków programu.

Ankieta badania składa się z dwóch części. Do 4 marca trwa część ilościowa (dostępna w języku polskim i angielskim), której wypełnienie zajmuje ok. 15 min. W następnej kolejności planowane są badania jakościowe. Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci raportu, którego premiera odbędzie się podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.
W badaniu może wziąć udział każda osoba zasiadająca w minimum jednej radzie nadzorczej. Link do badania dostępny jest na stronie https://chapterzero.pl/badanie/.

źródło: informacja własna