Rozwój Chapter Zero Poland

Do grona członków Chapter Zero Poland dołączyło 10 osób, które w ramach podnoszenia kompetencji w zakresie zmian klimatycznych będę brać udział w spotkaniach edukacyjnych, a także dzielić się własnymi doświadczeniami.

Udział w Chapter Zero Poland ma charakter osobowy. Członkowie programu stają się jego ambasadorami w otoczeniu, w którym funkcjonują. Do tego grona dołączyło właśnie 10 nowych osób, prezesów/ek oraz członków/kiń rad nadzorczych. Nowi członkowie Chapter Zero Poland wraz z przedstawicielami komitetu doradczego i sterującego w ramach planowanych spotkań będą podnosić swoje kompetencje z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu, dzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami, a także wspierać upowszechnianie wiedzy dotyczącej zmian klimatu oraz wynikających z nich obowiązków rad nadzorczych.

Pierwsze spotkanie wiedzowe przeznaczone dla uczestników Chapter Zero Poland zaplanowane jest na 16 września.

Dołącz do Chapter Zero Poland

Kandydaturę do udziału w Chapter Zero Poland należy zgłosić poprzez stronę chapterzero.pl/dolacz. Dołączyć mogą prezesi/prezeski zarządów oraz członkowie i członkinie rad nadzorczych firm ze wszystkich branż.

Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki.

O programie

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. Więcej na temat programu można przeczytać na stronie chapterzero.pl.

Organizator w Polsce – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner merytoryczny – Deloitte

Opiekun projektu – BNP Paribas Bank Polska

Partner medialny – Rzeczpospolita

Źródło: Informacja własna.