Rusza Chapter Zero Kazachstan – 31. lokalna odsłona CGI!

Climate Governance Initiative z przyjemnością ogłasza uruchomienie swojej 31. lokalnej odsłony – Chapter Zero Kazachstan –  która będzie wspierać korporacyjne przywództwo w Kazachstanie w obszarze zmiany klimatu.

Inauguracja odbyła się w Astanie, stolicy kraju, i wzięli w niej udział wybitni politycy, w tym Minister Edukacji, Minister Energii i Wiceminister Ekologii.

Uruchomienie Chapter Zero w Kazachstanie oznacza, że globalna sieć CGI rozrosła się do 31 oddziałów, reprezentujących 71 krajów i skupiających łącznie ponad 100 000 członków zarządu.

Chapter Zero Kazachstan będzie wspierać i upoważniać rady nadzorcze i zarządy kazachskich spółek do podejmowania działań w zakresie zmiany klimatu. Kapituła będzie współpracować z wieloma partnerami, w tym z Międzynarodowym Centrum Finansowym w Astanie, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, McKinsey, KPMG i Uniwersytetem Nazarbajewa.

Wydarzenie inaugurujące Kapitułę w Astanie zgromadziło różnorodnych liderów biznesu i innych interesariuszy, aby omówić kluczową rolę ładu korporacyjnego w walce ze zmianami klimatycznymi.