Rusza pierwsze badanie Chapter Zero Poland – „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”

Rozpoczęło się pierwsze, ogólnopolskie badanie skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych zainicjowane przez program Chapter Zero Poland. Badanie realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Fundacją Deloitte potrwa do 4 marca. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 maja podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Przejdź do ankiety >>  https://chapterzero.pl/badanie/ 

Chapter Zero Poland we współpracy z Fundacją Deloitte zaprasza członkinie i członków rad nadzorczych do udziału w badaniu „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”. To pierwsza odsłona badania w ramach programu, koordynowanego w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Rady nadzorcze to ważna grupa interesariuszy, której poświęca się za mało uwagi w dyskusji o problematyce związanej ze zmianami klimatu, zapominając, że jest ona podobnie jak zarząd, ważnym ogniwem inicjowania i egzekwowania zmian w politykach i strategiach przedsiębiorstw. Dlatego celem badania jest przede wszystkim poznanie podejścia przedstawicielek i przedstawicieli rad nadzorczych do zmian klimatu oraz dowiedzenie się, na ile są to kwestie obecne w działaniach struktur, w których pracują. Także, poznanie ich potrzeb i oczekiwań wobec zarządów w tym obszarze – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora Chapter Zero Poland.

Ankieta badania składa się z dwóch części. 19 stycznia ruszyła się część ilościowa dostępna TUTAJ. Jej wypełnienie zajmie ok. 15 min. W następnej kolejności planowane są badania jakościowe. Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci raportu, którego premiera odbędzie się podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

– Podnoszenie wiedzy na temat wyzwań klimatycznych dla firm oraz inspirowanie do podejmowania działań w zakresie ochrony klimatu, to jedno z kluczowych zadań Fundacji Deloitte. Badanie członków rad nadzorczych, pierwsze takie na polskim rynku, dostarczy wiedzy dla ważnych dyskusji na temat włączenia klimatu do rozmów o zmianie strategii firm i podejmowania przez nie niezbędnego wysiłku – mówi Adam Mariuk, prezes Fundacji Deloitte Polska.

Badanie zostało podzielone na 3 obszary: świadomość problematyki zmian klimatu, zmiany klimatu w działalności rad nadzorczych, potrzeby i wyzwania przedsiębiorstw w związku ze zmianami klimatu. Wyniki prac badawczych pozwolą na opracowanie diagnozy bieżącej sytuacji w tych obszarach w Polsce, jak również na zaproponowanie przez Chapter Zero Poland działań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych członkiń i członków programu.

W badaniu może wziąć udział każda osoba zasiadająca w minimum jednej radzie nadzorczej. Link do badania dostępny jest na stronie https://chapterzero.pl/badanie/.

Kolejne badania naukowe i analizy biznesowe nie pozostawiają wątpliwości. Zmiany klimatu to jedno z kluczowych wyzwań współczesności. Choć zasadniczo znana jest skala problemu,  trudno  precyzyjnie określić wszystkie skutki zaburzenia równowagi środowiskowej. Biznes zauważa konieczność uwzględniania w swoich strategiach ryzyk i szans klimatycznych. Jest to jednak zdecydowanie proces, którego skuteczne wdrożenie wymaga jeszcze wiele pracy, zaangażowania      i edukacji. Dlatego rzetelna edukacja klimatyczna, poznanie regulacji oraz dobrych praktyk w tym obszarze powinny stanowić priorytet dla przedstawicielek i przedstawicieli biznesu – dodaje prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Przejdź do ankiety >>  https://chapterzero.pl/badanie/ 

***

O programie Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.  Więcej o inicjatywie można znaleźć na chapterzero.pl.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner merytoryczny: Deloitte Polska

Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska

Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa

Partner medialny: Rzeczpospolita