Ruszył Financial Sector HUB przy Climate Governance Initiative

Przy Climate Governance Initiative został powołany HUB Sektora Finansowego (Financial Sector HUB), którego celem jest dostarczanie członkom i członkiniom lokalnych odsłon inicjatywy, wiedzy specyficznej dla sektora. Na czele Financial Sector HUB stanął Komitet Sterujący, w którym zasiada m.in. przewodnicząca rady Chapter Zero Poland Lucyna Stańczak-Wuczyńska.

HUB sektora finansowego ma za zadanie wyposażyć rady nadzorcze i zarządy instytucji finansowych w niezbędną wiedzę, która umożliwi im prowadzenie rzeczowych dyskusji na temat kwestii klimatycznych w sali posiedzeń zarządu oraz wprowadzanie zmian.

Dostępna jest strona Financial Sector HUB, na której będą na bieżąco zamieszczane informacje o działaniu inicjatywy, w tym kalendarz wydarzeń oraz nagrania poprzednich spotkań.

ODWIEDŹ STRONĘ FINANCIAL SECTOR HUB >>

Komitet sterujący:

  • Francesca Tondi Guy, przewodnicząca (członkini Chapter Zero), była bankowiec, dyrektor niewykonawcza i przewodnicząca komisji ESG w grupie UniCredit i Piraeus Bank
  • Karina Litvack, członkini (przewodnicząca Rady Zarządzającej Climate Governance Initiative), dyrektor niewykonawcza, Eni
  • Sorana Baciu, członkini (członkini Chapter Zero Romania), niezależna dyrektor, przewodnicząca Komitetu Audytu, Alpha Bank Romania, międzynarodowy doradczyni ds. ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju
  • Alice Bordini Staden, członkini (członkini Chapter Zero), członkini Komitetu Inwestycyjnego, Stewardship Lead, National Trust i Dyrektor Zarządzająca, GLC Advisors Ltd.
  • Sandra Morales, członkini (członkini Chapter Zero Brazil), Kierowniczka projektu Chapter Zero Brazil, kierowniczka ds. wpływu na środowisko i społeczeństwo w IBGC
  • Johan Raslan, członek (członek Climate Governance Malaysia), były prezes, PwC Malezja; członek Rady, Climate Governance Malaysia i członek zarządu, Institute of Corporate Directors Malaysia
  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, członkini (przewodnicząca rady Chapter Zero Poland), przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska

Zapraszamy na spotkania

Climate Governance Initiative Financial Sector Hub we współpracy z McKinsey & Company zaprasza do udziału w  trzyczęściowym wirtualnym wydarzenia, którego celem jest pokazanie roli, jaką instytucje finansowe odgrywają w przechodzeniu na bardziej zrównoważoną gospodarkę.

Zapraszamy do udziału w trzech wydarzeniach:

1) Możliwości finansowe związane z przejściem na zero netto
Czwartek 9 marca | 12:00-1:00 GMT

Przejście na system zerowy netto będzie wymagało znacznych nakładów finansowych w celu zwiększenia skali zielonych aktywów, umożliwienia uporządkowanego wycofywania się z dotychczasowych brązowych aktywów oraz wsparcie ich przejścia z „brązowego na zielony”. To ostatnie zapewni bankom różnorodne możliwości w różnych sektorach i regionach. Podczas seminarium osoby zasiadające w radach nadzorczych instytucji finansowych zapoznają się z możliwościami, jakie niesie ze sobą ten proces.

Wydarzenie poprowadzi Francesca Tondi Guy, była bankowiec i dyrektor wykonawcza i przewodnicząca komisji ESG w UniCredit Group i Piraeus Bank. Moderatorką panelu z udziałem ekspertów i ekspertek będzie Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas. 

REJESTRACJA >>

2) Ocena planów transformacji klimatycznej klientów korporacyjnych
Wtorek, 9 maja | 13:00-14:00 GMT

Sesja ta pomoże radom nadzorczym instytucji finansowych zrozumieć jak instytucje te mogą oceniać plany transformacji klimatycznej swoich klientów. Jest to kluczowy krok dla instytucji finansowych z celami zerowymi netto i wiele z nich już zaczęło rozwijać takie możliwości. Obecnie jednak poziom informacji ujawnianych przez klientów nie jest wystarczający, aby właściwie przeprowadzić taką ocenę, a ponadto wciąż brakuje jasności co do tego, co jest uznawane za wystarczające, aby tej oceny dokonać.

Podczas seminarium odbędzie się debata na temat tego, jak instytucje finansowe mogą proaktywnie pracować
z klientami w celu zwiększenia przejrzystości planów przejściowych, jak mogą ocenić adekwatność takich planów oraz jakie są kluczowe narzędzia i związane z nimi wyzwania.

Wydarzenie poprowadzi Francesca Tondi Guy, była bankowiec, dyrektor niewykonawczy i przewodnicząca komisji ESG w UniCredit Group i Piraeus Bank, a moderatorką będzie Alice Bordini-Staten, członkini Komitetu Inwestycyjnego,
Stewardship Lead – National Trust i Dyrektor Zarządzający – GLC Advisors Ltd ,

REJESTRACJA >>

3) Zarządzanie ryzykiem Greenwashing w kontekście zwiększonych zobowiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju

Czwartek, 29 czerwca | 13:00-14:00 GMT

Sesja ta pomoże radom nadzorczym instytucji finansowych zrozumieć jak zarządzać ryzykiem greenwashingu w kontekście rosnących zobowiązań w zakresie zrównoważonego finansowania.

Omówione zostaną najlepsze praktyki w zakresie kontroli przed podawaniem informacji do publicznej wiadomości oraz kluczowe punkty, które zarząd powinien uwzględnić w swoich działaniach.

Spotkanie poprowadzi Francesca Tondi Guy, była bankowiec, dyrektor niewykonawcza i przewodnicząca komisji ESG w UniCredit Group i Piraeus Bank, a moderatorem będzie Johan Raslan, były prezes PwC Malezja, członek Rady Climate Governance Malaysia i członek zarządu Institute of Corporate Directors Malaysia.

REJESTRACJA >>