Trwa szczyt COP27. Co warto wiedzieć?

Od 6 do 18 listopada w Szarm el-Szejk odbędzie się szczyt COP27 gromadzący strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Gospodarzem konferencji będzie Egipt, który sprawuje przewodnictwo w COP27. Podczas szczytu szczególny nacisk będzie położony na przejście od negocjacji i planowania do realizacji ambitnych działań proklimatycznych.

Na COP27 strony konwencji będą dążyć do przyspieszenia globalnych działań na rzecz klimatu, przy jednoczesnej dbałości spójność społeczną.

Tegoroczna konferencja klimatyczna ma cztery główne cele:

  • Łagodzenie: utrzymać cel globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej
  • Adaptacja: udoskonalić globalny program działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu
  • Finanse: przegląd postępów w zakresie wsparcia krajów rozwijających w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych (chodzi o kwotę 100 mld USD rocznie do 2025 r.)
  • Współpraca: zapewnić odpowiednią reprezentację wszystkich zainteresowanych stron podczas COP27, w szczególności tzw. społeczności wrażliwych.

COP27 można śledzić na bieżąco m.in. na stronie cop27.eg >>

Zachęcamy także do lektury briefingu dla rad nadzorczych przygotowanego z okazji COP27 przez Climate Governance Initiative. Podsumowanie dostępne tutaj >>